Üdvözlök Mindenkit!

Ez az oldal azért indult, mert szerettem volna kicsit összerendezni az információs halmazokat, továbbá azért hogy akik kíváncsiak és szeretnek kutakodni, számukra ez egy alap lehessen ahhoz, hogy ezt megtehessék a továbbiakban. Bár az írások különállóak, mégis van kapcsolat közöttük, hiszen minden összefügg mindennel, így ez nem meglepő. Csak arra kérlek titeket, hogy próbáljátok úgy olvasni az itt leírtakat, hogy kicsit elengeditek a csőlátásotokat (ha van), és megengeditek magatoknak hogy az ösztönök, megérzések vezessenek. Mi emberek sokkal többek vagyunk, mint amit elhitettek velünk, amit belénk neveltek! Soha nem szabad elfelejteni, hogy ahol a sötét oldal jelen van, ott ugyanúgy a világosság is. Nem vagyunk rabszolgák, a lepel lassan lehull, de nekünk is tenni kell ezért! Az internet pedig nagyon sok lehetőséget tartogat, ha jól használjuk, és hagyjuk hogy vigyen az “ár”.

Az anyagok nagy részét az általam indított topikból szedtem össze: http://tttweb.hu/forum/kategoria/kotetlenul/topik/igazi-vampirokrol/oldalszam/1

Tehát érdemes ott is körbenézni, hiszen konkrét beszélgetések is olvashatók a tagok között.

Megjegyezném, hogy a (Teremtés-kezdetek) írásnál ajánlom kezdeni az olvasást, hogy érthetőbb legyen.

Az oldalon szó lesz többek között;
– Bibliáról
– meditációkról
– spiritualitásról
– reinkarnációról
– börtönbolygóról
– gyorsuló időről
– Illuminatiról és a háttérhatalomról
– zeneiparról
– manipulációról
– nazca-vonalakról
– Pápáról és a Vatikánról
– időjárás befolyásolásáról
– Frigyládáról
– Smaragdtábláról, Saint Germain Grófról
– földönkívüliekről
– Vámpírokról bővebben
– Pálosokról
– Ley vonalakról stb…

Mindenkinek nagyon jó időtöltést kívánok itt, és ha esetleg kérdésetek lenne, ezen az email címen kereshettek bátran:

weisze0@gmail.com

Közösségi oldal: Új oldal, mert a régit a face letiltotta, vagyis a fiókomat.

https://www.facebook.com/A-leplen-t%C3%BAl-368802803538088/?fref=ts


Itt a régi oldal is, mert ezen sok bejegyzés olvasható, csak újakat már nem tudok feltenni:

https://www.facebook.com/aleplentul/?fref=ts

Ezennel már a facebookon lévő kis csoportban is várok/várunk mindenkit nagy szeretettel: https://www.facebook.com/groups/1823380674552604/

2016. május 16., hétfő

Morfogenetikus mező, avagy az Élet virága
Minden sejtünk magában hordozza a teljes genetikai programot. Testünk egy bizonyos alapminta szerint építkezik. Ez tudományosan elfogadott tény.
Ahogy a testünknek létezik egy genetikai térképe, ugyan úgy az egész létezésnek is van egy rendező elve egy hologramja, bizonyíthatóan de mégis számunkra láthatatlanul.
Az Élet Virágának különféle elnevezései váltak ismertté a világon mindenütt, például az ÉLET FÁJA, és az ÉLET FORRÁSA. Ezekben a mintákban találhatók azok a matematikai sorozatok, amelyek a fény geometriai mintáit , GENETIKAI ANYAGOK EGYMÁSRA HATÁSAKÉNT,, írják le az emberi test minden egyes sejtjében. A jelenlegi kutatások arra utalnak, hogy pontosan az ÉLET VIRÁGA felelős a genetikai kód elrendeződéséért a DNS molekulán belül. Az alapvető aminosavakban a teljes hossz, az elágazó minták, a „törzs” elágazásainak arányai, de még maguk az elágazások szögei is a Virág egymást keresztező mintái által kimutatott határokon belül vannak. Az Élet Virága tartalmazza az egyes platóni testek morfogenetikus mintáinak koordinátáit: az élet fejlődési irányát, és növekedési gyorsaságát „ hangszerelő” biológiai- matematikai programot. Ez a program leírja a férfiaknak a nőkhöz való arányát természetes populációban, a fák a növények, gyökérrendszerek, az emberi  test arányait,és az emberi testben lévő energia geometrikus mezősugárzásának arányait. Ebben a mintában megtalálhatók szinte az összes vallásos hiedelem, szakrális rend, metafizikai törvény. Bizonyos tanítások, nagyon régi tudásból gyökereznek. Ez a szakrális tudomány, azaz a szakrális geometria.
A teremtésmátrix, az összes forma mögött húzódó struktúra, ami saját terjedését és létformáját irányítja, valójában összefüggő, egymásra épülő hálók sorozata. Ezek a hálók jellegükben gömbgeometriára épülnek. Gömbökön belüli gömbökre. Ez az ÉLET VIRÁGA. E síkok metszéspontjai által jönnek létre az összefüggő GÖMBCELLÁK , amelyek az energiát irányítják, értelmezik és terjesztik.
AZ ÉLET VIRÁGA ALAPVETŐEN EGY- A TEREMTÉS SZELLEME MÖGÖTT HÚZÓDÓ – VÉGTELEN MÁTRIX VÉGES MODELLJÉÜL SZOLGÁL.”
Thoth Smaragdtáblái úgy jellemzik a tiszta életerő állóhullám „ hálóját” , az Élet Virágát, hogy az mélyen a Földben lévő különleges pontból sugárzik. Egy ősi, máig aktív ( régebben Amenti Csarnokának nevezett), templomról beszélnek, melyet azonban mára betemettek már.
Az Élet Csarnokainak mélyén nőtt egy virág, ragyogott, növekedett, visszavonulásra kényszerítette az éjszakát. Közepén a nagyszerű erő egy sugara, Életet adva, Fényt adva ,mindenkit erővel töltve el, aki közel ment hozzá.”
THOTT SMARAGDTÁBLÁI: 2 TÁBLA

Az alapvető állóhullám –minta határozza meg, hogy a vibráció milyen törvények szerint kristályosodik ki, és hová irányul. Ez az alapvető vibráció az Élet Virága. Két dimenzióban körökön belüli körök, de valójában gömbökön belüli gömbök háromdimenziós megjelenését modellezik, gömbmátrixokat. Minden kör önmagában, teljes egész, miközben a minta egészének szerves részeként működik. A minták információi jellegükben holografikusnak tekinthetők. A holografikus folyamatban minden egyéni sejt tartalmazza az összes információt. Az emberi sejt mátrixa példája a holografikus rendszernek. Az ember minden szervének, minden szövetének, csontjának és folyadékának minden sejtjében megtalálható egy összetett molekula, a dezoxiribonukleinsav, vagyis a DNS. Ez a génanyag tartalmazza az összes, az adott ember tökéletes hasonmásának létrehozásához szükséges információt. A sejt önmagában egy teljes egész, és minden sejt tartalmazza a genetikai információt.
Az Élet Virága állóhullám mintája, választ ad a világ működésére. Az energia-fény egy tudatforrásból ered, és ebből terjed szét a többdimenziós csatornán, a gömbökön belüli gömbökbe. E gömbökben metszéspontok síkjai adják azt a struktúrát, amelyek mentén az anyag hajlamos kristályosodni.Számos olyan dologra is magyarázatot ad a morfogenetikus mező elmélete, amelyekre egyenlőre nem tudunk jobbat, mint például a telepátia, a távolba látás, távgyógyítás.
Igazából nem fontos tudni, hogy hogyan működik,de az ember kíváncsi és folyton magyarázatot keres, mindenre. Sok esetben csak akkor "hisz" ha kézzelfoghatóvá tudja tenni a megfoghatatlant.
Pedig a hitnek éppen az a lényege, hogy nem látható, nem megfogható és mégis működik bennünk és rajtunk kívül.
A mindenáron tudni akarók számára olvasható itt néhány tudományos tény a teljesség igénye nélkül.
/Részlet Barbara Ann Brennan Gyógyító kezek című munkájából./
Upert Sheldrake a 'A new science of life" (Az élet új tudománya) címû mûvében felveti, hogy valamennyi rendszert az energián és az ismert anyagi tényezõkön kívül láthatatlan szervezõerõk is regulálják.
Ezek okozati mezõk, mivel a forma- és viselkedésminták elõképeiként szolgálnak. E mezõk nem a szó normális értelmében vett energiával bírnak, mivel hatásaik átjutnak a tér és idõ gátjain, ami a normális energia áramlásában akadályt jelentene.
Távoli hatásuk éppoly erõs, mint közelrõl gyakorolt hatásuk. E hipotézisnek megfelelõen bármikor, ha egy faj egyede elsajátít egy új viselkedési mintát, ez megváltoztatja az adott faj oksági mezejét, legalábbis enyhe mértékben. Ha e viselkedés elég sokáig ismétlõdik, akkor "morfikus rezonanciája" kihathat az egész fajra. Sheldrake ezt a láthatatlan mátrixot morfogenetikus mezõnek nevezte el, a "morph = forma" és a genezis = létrejövés szavakból. E mezõ mûködése a távolrahatást is tartalmazza, mind térbeli, mind idõbeli jelentésben.
Az idõn kívülesõ fizikai törvények által determinált formáktól eltérõen a morfogenetikus mezõ az idõn átterjedõ "morfikus rezonanciától" függ.
Ez annyit jelent, hogy a morfikus mezõk átterjednek a téren és idõn, s az események képesek hatni a bárhol, más idõben végbemenõ eseményekre.
Dr. David Bohm a "Revisions" címû folyóiratban azt állítja, hogy ugyanez igaz a kvantumfizikában. Leírja, hogy az Einstein-Podolsky-Rosen kísérlet szerint van helyhez nem köthetõ, vagy szubtilis kapcsolat a részecskék között. Azaz a rendszernek egy kollektivitása, amit nem tulajdoníthatunk csupán e részecske sajátjának, hanem az egésznek.
Emiatt bármi, ami a távollévõ részecskékkel történik, más részecskék alaki mezõjére is hatással lehet. Bohm továbbmegy, és azt állítja, hogy az "univerzumot kormányzó idõtlen törvényekrõl alkotott elképzelés úgy tûnik, nem tartható fenn tovább, mivel maga az idõ is kifejlõdött szükségszerûség része". Ugyanebben a cikkében Rupert Sheldrake a következõ következtetésre jut: "A kreatív folyamat, mely új gondolatokat szül, s amelyek segítségével új teljességre bukkanhatunk, hasonló az alkotó valósághoz, mely az evolúciós folyamat során nyújt lehetõséget új teljességek felmerülésére. Az alkotó folyamat úgy tekinthetõ, mint különálló dolgok egymáshoz kapcsolódása útján létrejött komplett és magasabb szintû egészek következõ fejlõdési állomása.”

1920-ban a Harvard egyetemen William McDougall tizenöt évet áldozott az életéből a patkányok megfigyelésére. Ő arra jutott, hogy az első generációja a patkányoknak 200 hibát vétett átlagosan a labirintusból kifelé. Az utolsó generáció már csak 20at. McDougall arra jutott, hogy a megszerzett tudás valahogy tovább örökíthető.

Később
McDougall elvégezte ezt a kísérletet Ausztráliában, ahol a patkányok első generációja szignifikánsan kevesebb hibát vétettek, mint a régi patkányok első generációja, habár nem voltak leszármazottai az előbb említett patkánypopulációnak. S a későbbi generációk is sokkal jobban teljesítettek. Rájött, hogy mégsem a gének örökítik át a szerzett tudást, ám ennél tovább senki sem vizsgálódott.

Az 1920-as Angliában egy kék cinege (angol nevén kék csöcs) rájött, hogy az ajtók elé kiszállított tejes üveg tetejét átütve hozzáfér a tejhez. Ez a tudás nem sokára 100 mérfölddel arrébb is megjelent, habár a cinegék nem nagyon repülnek 15 mérföldnél messzebbre. 1947-re ez egy általános viselkedése volt a cinegéknek Angliában, míg ugyanez a felfedezésük megjelent Hollandiában, Dániában és Svédországban is. A német megszállás miatt 8 évre megszűnt a tejkiszállítás Hollandiában, s tudni kell, hogy a kék cinegék átlagosan csak 5 évet élnek, ám amikor nyolc év után újra megjelentek a tejes üvegek az ajtók előtt, a cinegét ott folytatták ahol abbahagyták.

Dr.
Milan Ryzl és Dr. Vladimir L. Raikov a korai hatvanas években embereket hipnotizáltak, majd azt mondták nekik, hogy valamelyik híres ember leszármazottai. Az alanyok pedig elkezdtek kifejleszteni olyan képességeket, amelyek az alteregójuktól örökölhettek volna. Az egyik alany miután "megtudta" hogy Rafaello leszármazottja, egy hónap alatt megtanult úgy rajzolni, ahogy addig nem.

1987-ben, Dr. Sheldrake egy csoportnak megtanította, hogy két képben, hogy tudják gyorsan megtalálni az elbújtatott emberi alakot. Majd az angol tévében 2 millió ember előtt, csak az egyik képet, szintén megtanította felismerni. Ezután több ezer embert vizsgált az egész világon, és ők szignifikánsan jobban ismerték fel a tévében is bemutatott képet, mint a másik, a csak a csoportnak megtanított képet.

Garay Schwartz a
Yale egyetem professzora kiválasztott 24-24 hárombetűs szót a héber bibliából. Huszonnégy gyakori és huszonnégy ritka héber szót. Majd mindegyikhez csinált nem létező szavakat a betűk felcserélésével (pld. lép -> pél). Ezután 96 szót kiválasztott (fele valódi, fele nem létező), majd egyesével megmutatta a héberül nem tudó alanyainak, hogy mondják meg, hogy szerintük létezik-e ilyen héber szó, és hogy mondják meg, milyen biztosak a döntésükben (0-tól 4ig). Az eredményeket tekintve, a magabiztossági szint szignifikánsan magasabb volt a létező szavak esetében, mint a kitaláltak esetében, és annál magasabb volt a magabiztossági szint, minél gyakoribb volt a létező héber szó.
Schwartz professzor megismételte a kísérletet, de most már elmondta a résztvevőknek, hogy a szavak fele valódi, másik fele nem. Az eredmények teljesen véletlenszerűek voltak. Tudatosan nem sikerült felismerniük a szavakat.

Tehát ahol van anyag, ott van valamilyen mező is, Albert Einstein szerint (ezt írta Professzor Erich Lasch) csak a mező a valóság kettejük közül. A morfogenetikus mező az információt hordozza, amiből érezzük, hogy mi a helyes héber szó, a sejtek tudják, hogy mivé váljanak. Lasch szerint ez olyan mint a tévén látott kép. A kép maga függ az elektronokból, de az amit jelentenek az már nem. Így függ a sejt is a mezőtől.

Mivel kísérletekből sosem elég, jöjjön egy másik is. A The Sciences 1999 április-májusi számában egy érdekes kísérletről írtak. Kanadai és olasz tudósok besugároztak egereket, hogy a vérképző csontvelőjük tönkremenjen. Az egyik csapat egérnek ezután csontvelő sejteket fecskendeztek be, a másik csapatnak viszont neuron őssejteket (olyan sejteket, amelyeknek a pontos funkciója még nem dőlt el) Az első csapatban annak a rendje és módja szerint helyre állt a vérképzés. A másik csapatban a neuron őssejtek is nekiálltak vért képezni, s egészen a halálukig dolgoztak. Azt tudjuk, hogy az őssejtek mindenre képesek, de ez így teljesen nem igaz. Az őssejteknek is vannak típusai. A vérképző szervek az embrió teljesen más részéből alakulnak ki (mezoderm), mint az ideghálózat (ektoderm), mások az őssejteik. Jelenlegi genetikai elméletek alapján nem lehet megmagyarázni, hogy a még nem teljesen differenciálódott idegi őssejt miért kezdett el vértermelő sejtté alakulni.

Itt is találkozik az elmélet a kérdéseinkkel. Maga a mező az, ami megmondja, hogy a sejt mivé alakuljon. Maga az elnevezés is erre utal, morpho ~ alak ,
genesis~ születés. A tudósok által felfedezett elemek kristályosodása sokkal gyorsabban lezajlik az ellenőrző kísérletek folyamán, mint a legelső alkalommal. Ezt persze az újból el-nem-követett hibákra fogják, mindenesetre érdekes, mert úgy tűnik, mintha az új anyagok is megtanulnának megszilárdulni.

Forrás:http://velemenyemvan.freeblog.hu
László Ervin is az Akasha-krónikáról írt könyvet. Arról a "kollektív emlékezetről", amiről a spirituális tanok régóta szólnak.
Ami itt a lényeg, hogy
matematikailag, tudományosan (kvantum-és kozmosz-szinten) vannak meg a feltételei a világoknak, valóságoknak, több dimenziónak.A katonai kutatások igen széles körben elemzik és alkalmazzák a telepátiát. Mindezek hadászati- és ipari titkokként kezelik. Úgy tűnik számukra egyszerűbb azt kommunikálni, hogy a paranormális jelenségek véletlen művei. Így nem kényszerülnek a kényes, elhallgatott kérdésekre további elterelő gyenge magyarázatokat adni.

A telepátia olyan általános képesség, amivel az állatok is rendelkeznek. Kutatások során nagy részében olyan kutyákkal és macskákkal foglalkoztak, melyek pontosan tudták, hogy gazdájuk mikor érkezik haza, valamint olyan macskákkal, melyek nem szerették az állatorvost és mindig eltűntek, ha gazdájuk állatorvoshoz akarta vinni őket. Ha telefonhívási szándékunkat a hívandó fél a hívás előtt sokmérföldnyi távolságban megérzi, azt jelenti, hogy gondolataink és szándékaink nem korlátozódnak a koponyánk belsejére, hanem messze túlnyúlnak az agy határain. E szerint sokkal szorosabb kapcsolatban vagyunk más emberekkel és a környező világgal, mint ahogy sokan gondolnák.


Az élet virágának szimbólumát a morfogenetikus mező létrehozásának a céljából minden kultúrában felfedezhetjük, sok helyen rejtve, mint díszítő elem, de a figyelmes szemű nézelődő olyan helyeken is felfedezheti, ahol minden nap a keze ügyébe kerül.


Az élet virága egy alap energiamező mintázata. Az energiamezőben csomópontok vannak, vezérlő mintázatok, amelyek felelősek az újabb és újabb megjelenési formákért. Ezt az energiamezőt már sokan felfedezni vélték, nevezték már éternek, morfogenetikus mezőnek, akasha krónikának, mátrixnak is többek között.


Nem hosszú videó, így nézzétek meg:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése