Üdvözlök Mindenkit!

Ez az oldal azért indult, mert szerettem volna kicsit összerendezni az információs halmazokat, továbbá azért hogy akik kíváncsiak és szeretnek kutakodni, számukra ez egy alap lehessen ahhoz, hogy ezt megtehessék a továbbiakban. Bár az írások különállóak, mégis van kapcsolat közöttük, hiszen minden összefügg mindennel, így ez nem meglepő. Csak arra kérlek titeket, hogy próbáljátok úgy olvasni az itt leírtakat, hogy kicsit elengeditek a csőlátásotokat (ha van), és megengeditek magatoknak hogy az ösztönök, megérzések vezessenek. Mi emberek sokkal többek vagyunk, mint amit elhitettek velünk, amit belénk neveltek! Soha nem szabad elfelejteni, hogy ahol a sötét oldal jelen van, ott ugyanúgy a világosság is. Nem vagyunk rabszolgák, a lepel lassan lehull, de nekünk is tenni kell ezért! Az internet pedig nagyon sok lehetőséget tartogat, ha jól használjuk, és hagyjuk hogy vigyen az “ár”.

Az anyagok nagy részét az általam indított topikból szedtem össze: http://tttweb.hu/forum/kategoria/kotetlenul/topik/igazi-vampirokrol/oldalszam/1

Tehát érdemes ott is körbenézni, hiszen konkrét beszélgetések is olvashatók a tagok között.

Megjegyezném, hogy a (Teremtés-kezdetek) írásnál ajánlom kezdeni az olvasást, hogy érthetőbb legyen.

Az oldalon szó lesz többek között;
– Bibliáról
– meditációkról
– spiritualitásról
– reinkarnációról
– börtönbolygóról
– gyorsuló időről
– Illuminatiról és a háttérhatalomról
– zeneiparról
– manipulációról
– nazca-vonalakról
– Pápáról és a Vatikánról
– időjárás befolyásolásáról
– Frigyládáról
– Smaragdtábláról, Saint Germain Grófról
– földönkívüliekről
– Vámpírokról bővebben
– Pálosokról
– Ley vonalakról stb…

Mindenkinek nagyon jó időtöltést kívánok itt, és ha esetleg kérdésetek lenne, ezen az email címen kereshettek bátran:

weisze0@gmail.com

Közösségi oldal: Új oldal, mert a régit a face letiltotta, vagyis a fiókomat.

https://www.facebook.com/A-leplen-t%C3%BAl-368802803538088/?fref=ts


Itt a régi oldal is, mert ezen sok bejegyzés olvasható, csak újakat már nem tudok feltenni:

https://www.facebook.com/aleplentul/?fref=ts

Ezennel már a facebookon lévő kis csoportban is várok/várunk mindenkit nagy szeretettel: https://www.facebook.com/groups/1823380674552604/

2016. július 2., szombat

Keresztény hazugságok... hogy van ez?

Jézus eltitkolt tanításai az apokrifek. Ezek egy részét (a legkompromittálóbbakat) megsemmisítették, másik részét a Vatikán titkos irattára őrzi.

Térjünk vissza ismét az Ószövetséghez:
A vallástörténet szerint a zsidó “papok” amikor áldozatot mutattak be Jahvenak, az Isten képmását öltötték magukra… Azaz
maszkot viseltek… Egy vadszamár maszkot.

Vadszamár fejű isten szerepelt már a mitológiában. Pontosabban Egyiptomnál lehet vele találkozni.
Ozirisz öccse, Szeth(Széth) volt vadszamár fejű isten. Szeth és Jahve ugyanaz az isten, csak máshol, máskor másnak nevezték. Szeth volt az, aki a hatalom megszerzése érdekében megölte a bátyját. Azaz az egyiptomi mitológiában ő a “gonosz”. Mai szóval: Sátán…

Ha pedig Szeth azonos Jahveval, akkor Jahve a Sátán. Az Ószövetség(Jahve bibliája) pedig nem más, mint a Sátán Bibliája… Bááár, Sátán Bibliájának, mint olyannak nem is lehetne nevezni konkrétan, hiszen Sátán nem rossz, ezt már korábban tisztáztuk.

Az Ószövetség megemlíti, hogy mielőtt a zsidók Jahve utasítására Izraelt elfoglalták volna, ott éltek már emberek, mégpedig egy magas kultúrájú nép (kánaániták). Királyságban éltek, és az Ószövetségi Biblia szerint a királyuk Béla(!) volt (a Biblia név szerint említi!). A mai Jeruzsálem helyén egy (fő)város állt, melynek neve Hieroszalamosz(Jeruzsálem!) – korábban Szkütopolisz – volt. Hieroszalamosz jelentése = szent sólyom. Totemállatuk a (szent) sólyom (!) volt. Fejlett írásbeliséggel rendelkeztek. Írásaikat cserépbe égették – megmaradtak. Írásuk pedig (néhány betű kivételével) azonos volt a székely rovásírással… (francia régészek találták meg a leleteket).
[
Hieroszalamosz ill. Szkütopolisz neve először görög írásokban jelenik meg, értelemszerűen némileg “görögösítve”.]

A sólyommal Egyiptomban lehet találkozni. Hórusz volt a sólyomfejű Isten. Hórusz pedig az egyiptomi “szentháromság” Fiú alakja. Azonos a keresztény vallás Fiújával, azaz Jézussal…

Ki volt Jézus?
Hogy az Újszövetség szerint ki volt, azt tudjuk: Isten fia, a megváltó.
A Talmud(zsidó vallás szent könyve) következetesen “Nimród fia“-ként emlegeti

Héberül semmit nem jelent a név…
Szanszkritül azonban annyit tesz: “
FÉNY FIA“. Nem héber név… Ergo:Jézus nem zsidó

F:titokzatosmult.wordpress.com

Az apokrif iratok szerint az édenkerti jelenetben a kígyó helyett egy Sólyom mondja Évának, hogy egyen a Tudás fájáról, (amit az a bizonyos hang tiltott). És mivel Éva a sólyomra hallgat, és a tiltás ellenére evett a Tudás fájáról, ezért ő nem bűnös, hanem hős !
Majd miután Ádám is evett … “Fénytestük felragyogott, Fénycsokraik megnyíltak” : a 7 csakrájuk aktivizálódott — így magasabb tudat-szintre emelkedtek.
Az én információim szerint az édenkert egy kísérlet volt a Föld-bolygón. Már akkor volt egy lény, aki jó tanácsával segítette a földi emberiséget. Sólyomhoz hasonló alakja volt. Majd több ezer év múlva ismét megjelent: az egyiptomi mitológia sólyomfejű Hórusz-ként említi. Akkor szó szerint Harcolt a jó oldalon. Majd megint több ezer év múlva tért vissza a Föld-bolygóra, hogy segítsen az emberiségnek: az akkori szülei a Fény gyermekének nevezték el. Ő elmondta, hogy egykor ő volt Hórusz. És most, 2000 évvel később egy nép feltámadóban van. Fővárosának legmagasabb pontján egy felszállni készülő Sólyom áll ! (Turul = kerecsen-sólyom).

Az Eredeti Szentiratok 90 %-át nem tették be a Bibliába
Az 1945-ben előkerült pergamenek alapján kimondható, hogy az eredeti szentiratok 90 %-át nem tették bele a Bibliába. A maradék részeket is sok helyen átírták. Ma ezt a meghamisított Bibliát olvashatja a legtöbb ember. A magyarázata az, hogy az eredeti pergameneken a 100 % szerepel.
– A Talmud Jézust állandóan Nimród fiának nevezi. Talmud = a zsidó vallás szent könyve. Nem kellett tolmács, Jézus Hun nyelven szólalt meg. “Ez az én testem… Ez az én vérem…” Egyetlen nyelv van, amiben egy új szó keletkezik, ha e két szót összerakjuk – test-vér – a Magyar (Szántai Lajos, művelődés-történész). Így teszi Jézus egy mágiával testvéreivé a tanítványait szimbolikusan, így adja át beléjük az ő lelkületét.
– Jézus-Partus-herceg. A Jézus név szankszritül azt jelenti:  “Fény Fia”. Héberül viszont nem jelent semmit, tehát nem héber név, tehát Jézus nem héber származású. A 3. király aki Jézus bölcsőjéhez ment, az eredeti írásokban a Pártus birodalom küldöttei: Szkíta mágusok.!.
– A templomaikban egy szent Sólyom volt az oltár fölött. Turul = Kerecsen Sólyom. Az eredeti ószövetségben is sólyom mondja a kígyó helyett Évának, hogy egyen a tudás fájáról. Ami egyébként nem bűn. Miért lenne bűn enni a tudás fájáról, a tudás nem bűn, hanem jó dolog.
Mindenhonnan kiradírozták az Istennőt, kihagyták a nőt, a nőiséget, így egy férfi uralmú, hím soviniszta vallást hoztak létre.

Az apokrif iratok szerint az édenkerti jelenetben a kígyó helyett egy Sólyom mondja Évának, hogy egyen a Tudás fájáról, (amit az a bizonyos hang tiltott). És mivel Éva a sólyomra hallgat, és a tiltás ellenére evett a Tudás fájáról, ezért ő nem bűnös.

A női princípium kitörlése.
Az Atya, Anya, Fiú szentháromságot átírták: Atya, Fiú, Szentlélek szentháromságra.

Jézus “halála” után 300-400 évvel a különböző zsinatokon kivették az: asztrológia, numerológia, reinkarnáció tanát.

Jézus 12 éves korában került el Izraelből és 30 évesen tért vissza. A közte eltelt időt, ezt a 18 évet a Biblia kihagyta. A kettő között keleten tanult és tanított. Egyiptomban, Indiában, Tibetben tevékenykedett, amit mind kivágtak a Bibliából.F: apokrifirasok.network.hu

1 megjegyzés:

 1. Sátán NEM azonos Jahvéval, közük sincs egymáshoz! A Biblia is tele van gyerekek ellen elkövetett
  bűnökkel; melyek közül a legemlékezetesebbaz, mikor a gonosz "Isten", Jehova a saját fiából élő
  véráldozatot csinál [gyerekgyilkosság] – ez a keresztény mise témája is, egy szimulált élő
  véráldozat. Ez bizonyítja hogy ki is ő valójában! "Mózes V. 2:33 De az Úr, a mi Istenünk kezünkbe adá őt, és levertük őt és az ő fiait és minden ő
  népét.
  2:34 És elfoglaltuk minden ő városát abban az időben, és fegyverre hánytuk az egész várost:
  férfiakat, asszonyokat, és kisdedeket; nem hagytunk menekülni senkit."
  "Zsoltárok 137:9 Áldott legyen, a ki megragadja és sziklához paskolja kisdedeidet!"
  Egy ártatlan csecsemőt megölni a semmiért gyalázatos!
  Lukács 19:27 Sőt ennek felette amaz én ellenségeimet is, kik nem akarták, hogy én ő rajtok
  uralkodjam, hozzátok ide, és öljétek meg előttem!
  -A Názáreti Jézus, amint gyilkosságra utasít másokat
  TISZTELD ATYÁDAT ÉS ANYÁDAT???
  Máté 10: 34 Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért
  jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.
  Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a
  meny és az ő napa közt;
  És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe.
  - A Názáreti Jézus
  SÁTÁN KIT ÖLT MEG VALAHA IS?
  Sem a Bibliában, sem a kereszténységben nincs semmi spirituális. A Biblia tele van véget nem érő
  ellentmondásokkal és versekkel. Ez azért van így, hogy a Biblia minden korszakhoz és helyzethez
  alkalmazkodni tudjon, és fenntarthassa a keresztény programot.
  A "Sátán" jelentése a héber nyelvben "ellenség", de szanszkritül Igazságot jelent!

  Én elolvastam mindent a Spirits of Eridu nevezetű oldalon és rengeteg kérdésemre megkaptam a választ, erősen javaslom másnak is!

  VálaszTörlés