Üdvözlök Mindenkit!

Ez az oldal azért indult, mert szerettem volna kicsit összerendezni az információs halmazokat, továbbá azért hogy akik kíváncsiak és szeretnek kutakodni, számukra ez egy alap lehessen ahhoz, hogy ezt megtehessék a továbbiakban. Bár az írások különállóak, mégis van kapcsolat közöttük, hiszen minden összefügg mindennel, így ez nem meglepő. Csak arra kérlek titeket, hogy próbáljátok úgy olvasni az itt leírtakat, hogy kicsit elengeditek a csőlátásotokat (ha van), és megengeditek magatoknak hogy az ösztönök, megérzések vezessenek. Mi emberek sokkal többek vagyunk, mint amit elhitettek velünk, amit belénk neveltek! Soha nem szabad elfelejteni, hogy ahol a sötét oldal jelen van, ott ugyanúgy a világosság is. Nem vagyunk rabszolgák, a lepel lassan lehull, de nekünk is tenni kell ezért! Az internet pedig nagyon sok lehetőséget tartogat, ha jól használjuk, és hagyjuk hogy vigyen az “ár”.

Az anyagok nagy részét az általam indított topikból szedtem össze: http://tttweb.hu/forum/kategoria/kotetlenul/topik/igazi-vampirokrol/oldalszam/1

Tehát érdemes ott is körbenézni, hiszen konkrét beszélgetések is olvashatók a tagok között.

Megjegyezném, hogy a (Teremtés-kezdetek) írásnál ajánlom kezdeni az olvasást, hogy érthetőbb legyen.

Az oldalon szó lesz többek között;
– Bibliáról
– meditációkról
– spiritualitásról
– reinkarnációról
– börtönbolygóról
– gyorsuló időről
– Illuminatiról és a háttérhatalomról
– zeneiparról
– manipulációról
– nazca-vonalakról
– Pápáról és a Vatikánról
– időjárás befolyásolásáról
– Frigyládáról
– Smaragdtábláról, Saint Germain Grófról
– földönkívüliekről
– Vámpírokról bővebben
– Pálosokról
– Ley vonalakról stb…

Mindenkinek nagyon jó időtöltést kívánok itt, és ha esetleg kérdésetek lenne, ezen az email címen kereshettek bátran:

weisze0@gmail.com

Közösségi oldal: Új oldal, mert a régit a face letiltotta, vagyis a fiókomat.

https://www.facebook.com/A-leplen-t%C3%BAl-368802803538088/?fref=ts


Itt a régi oldal is, mert ezen sok bejegyzés olvasható, csak újakat már nem tudok feltenni:

https://www.facebook.com/aleplentul/?fref=ts

Ezennel már a facebookon lévő kis csoportban is várok/várunk mindenkit nagy szeretettel: https://www.facebook.com/groups/1823380674552604/

2016. május 26., csütörtök

Energia, teremtés, Lámák,,Azt a gondolatot, hogy a szellem magasabb rendű, mint az anyag, és el vannak választva egymástól, több kultúrkörben is megtaláljuk.
A tibeti szerzetesek például hisznek egy olyan szellemi erő létezésében, mely elgondolt formákat mindenki számára láthatóvá tesz: ezek a tulpák.
Még a XX. század végén is tiltott terület volt külföldieknek Tibet, a “hó országa”, ahogy lakói nevezik, s különösen Lhásza, a főváros. Kevés utazónak sikerül bejutnia, ott tartózkodnia, s részesülnie a tibeti szerzetesek, a lámák tanításában. Alexandra David-Neel e kiváltságosok közé tartozik, s különleges jelenségeknek lehetett tanúja.
Az egész világ szellemi építmény?
Miután hosszasan elidőzött a Himalája előhegyei között, a negyvennégy éves francia nő 1912 júniusában megy föl a “Magasföldre”, a tulajdonképpeni Tibetbe. Erről az utazásról, s a későbbiekről beszámol könyveiben, melyek közül az első 1927-ben jelent meg Egy párizsi nő utazása Lhászába címmel.
A könyvben többször is szó esik egy rendkívüli jelenségről, melyet a tibetiek tulpának neveznek. A tulpa a tibetiek számára egy fejben kigondolt forma anyagi kivetítése. Tehát egy fantom, ha úgy tetszik, melyet hosszas elmélyedés során teremt meg a szerzetes vagy más beavatott, s bármilyen tetszőleges formát ölthet: lehet állat, táj, tárgy vagy ember.
És nemcsak egy látomás, hanem fizikai adottságokkal rendelkező jelenség, mely képes illatot kibocsátani, hangot adni stb. Ahogy Alexandra David-Neel írja Misztikusok és mágusok Tibetben című könyvében (1929): “A fantom-rózsabokor illata messze száll; a fantom-ház be tud fogadni hús-vér utasokat stb”.

Anno, nem is tudom, talán olyan 13 éves koromtól fogva imádtam Leslie L. Lawrence könyveit, jó sok meg is van a mai napig. Mindig érdekes dolgokról írt, van dedikált példányom is – naná, hogy! Szóval ő is írt a Tulpákról. Na persze már másfajta könyveket olvasok.

A tibeti lámák így magyarázzák a tulpa létrehozását. Világfelfogásuk szerint a minket körülvevő mindenség egyszerűen tudati képzet; semmi se létezhet jelenség formájában, ha azt az emberi agy nem gondolta ki. A vallási beavatás célja tehát az emberi szellem teremtőképességének növelése, alkalmassá tétele, hogy a lehetséges síkjáról – a fizikai vagy numenális ürességből – átlépjen az érzékelhetőség, a jelenség síkjára, a lehető legtöbb lehetséges realizálás révén.

A lámák tanítása
Így tehát a tibetiek vallási tanításainak központjában áll a szellemi munka erejének növelése. A fiatal tibeti szerzetes képzésében oly fontos gyakorlatok a légzés szabályozásán alapszanak (ennek révén juthat el a lélek a teljes nyugalomhoz), továbbá az elmélyedés hatásos gyakorlásán.
Ehhez ad segítséget a kilkor, egy vászonra rajzolt, papírra írt vagy kőbe karcolt ábra. Némelyik kilkor, melyet részletesebben kidolgoztak, kicsiben egész világokat ábrázol. Központjukban egy személy áll, rendszerint a pártfogó istenség, akit vidamnak hívnak.
Fejlődésének mértékében a fiatal szerzetes eljut odáig, hogy életre keltse kilkorját, vagyis elérje, hogy a felvázolt jelenetek, melyekre a meditáció irányult, valósággá váljanak. Képzésének végére a növendék már megérti, hogy minden jelenség e világon csak képzelet szülte káprázat. Ekkor már ő is teljes ura lehet félelmeinek és érzékeléseinek.
Az ily magas fokra jutó lámát képesnek tartják, hogy ne érezzen hideget, s túlélje, ha egy teljes éjszakát meztelenül a hóban töltött. A hideg vagy a hőség érzése csak úgy szerepel, mint ami valójában is, a szellem illúziója – melyet egy másik illúzióval győz le, mikor lélekben odahat, hogy teste belső hőmérséklete növekedjék.
Ettől fogva a léleknek már nincs mit tartania az anyagtól, tökéletesen uralja s rendelkezik vele. A tulpák kivetülése ebbe a gondolatmenetbe illeszkedik."
Forrás: Les grandes énigmes

Itt összefüggés fedezhető fel, a között, hogy vannak olyan nagymesterek, akik értik a lényeget, hogy minden energia, és ezt az energiát képesek irányítani. A szilárd anyagot képlékennyé tenni, vagy a szemnek láthatatlan energiát materializálni.

,,Nincs anyag.Ezt a misztikus bölcsek régóta tudják, de nem hittünk nekik. És lám, a kvantumfizikia bebizonyította: minden energia, nincs olyan, hogy szilárd anyagszerkezet. Az atomokon belüli világ egy mikro-univerzum, a parányi kvarkok (elképszetően piciny mikrorészecskék) között energiakötelék van, és az energiahullámok „sűrűsége” az egyetlen különbség a gondolatunk és egy asztal között.


A megmagyarázhatatlan emberi tudat ereje is kikerülhet a csodák kategóriájából. A középkorban még boszorkányként megégetett különleges képességű embereket, a látókat és távgyógyítókat ma tudósok vizsgálják. A svájci CERN kutatóközpont kvantumfizikai kísérletei egyértelműen bizonyították az anyagok közötti láthatatlan energiakapcsolatot. A fény fotonjai között állandó kapcsolat, kommunikáció áll fenn, az információ a fénysebbeség minimum 10-szeresével „utazik” egyik fotontól a másikig. Ugyanilyen kölcsöhatást mértek két külön szobában lévő embernél. Mindkettejükre egy agyi hullámokat mérő EEG készüléket kötöttek. Az egyiküknél kiváltott hatás tudati koncentrációval a másik félnél is ugyanazt a regisztrált hatást váltotta ki. Mindezek magyarázata a minden élőt és élettelent összekötő „univerzális” energia hullám- és részecske formájában történő kölcsönhatása. A telepátiát, a távolból „olvasást” már nemcsak a guruk és próféták, hanem például az amerikai hadsereg speciálisan kiképzett katonái is gyakorolják."


,, A semmit sokáig tényleg annak hitték, de ma már tudjuk, hogy a mikrovilág parányi energiarészecskéi egymás folyamatos kölcsönhatásában léteznek.  Sok tudós hasonlítja a minket körülvevő teret egy láthatatlan internethez, ami végtelen információhoz juttat minket és mi magunk is információforrások vagyunk. A gondolat kisugárzó energiája, mérhető hatása tehát bizonyított. Nos, a teremtés a gondolati és az akarati energia hatványozott működése. Az univerzumba kisugárzó gondolati energiánk „visszasűrűsödik”, materializálódik. "
,,Akár egy pillanatnyi intenzív érzelem, vagy egy sokáig fennálló harag, irigység, teljesen megváltoztatja szerveztünk kémiai összetételét, felborítja hormonháztartásunkat. A tudatos gondolat pedig ennél többszörös erővel épít és rombol, bennünket és az egész világunkat. "


F:Golenya Ágnes oldala

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése