Üdvözlök Mindenkit!

Ez az oldal azért indult, mert szerettem volna kicsit összerendezni az információs halmazokat, továbbá azért hogy akik kíváncsiak és szeretnek kutakodni, számukra ez egy alap lehessen ahhoz, hogy ezt megtehessék a továbbiakban. Bár az írások különállóak, mégis van kapcsolat közöttük, hiszen minden összefügg mindennel, így ez nem meglepő. Csak arra kérlek titeket, hogy próbáljátok úgy olvasni az itt leírtakat, hogy kicsit elengeditek a csőlátásotokat (ha van), és megengeditek magatoknak hogy az ösztönök, megérzések vezessenek. Mi emberek sokkal többek vagyunk, mint amit elhitettek velünk, amit belénk neveltek! Soha nem szabad elfelejteni, hogy ahol a sötét oldal jelen van, ott ugyanúgy a világosság is. Nem vagyunk rabszolgák, a lepel lassan lehull, de nekünk is tenni kell ezért! Az internet pedig nagyon sok lehetőséget tartogat, ha jól használjuk, és hagyjuk hogy vigyen az “ár”.

Az anyagok nagy részét az általam indított topikból szedtem össze: http://tttweb.hu/forum/kategoria/kotetlenul/topik/igazi-vampirokrol/oldalszam/1

Tehát érdemes ott is körbenézni, hiszen konkrét beszélgetések is olvashatók a tagok között.

Megjegyezném, hogy a (Teremtés-kezdetek) írásnál ajánlom kezdeni az olvasást, hogy érthetőbb legyen.

Az oldalon szó lesz többek között;
– Bibliáról
– meditációkról
– spiritualitásról
– reinkarnációról
– börtönbolygóról
– gyorsuló időről
– Illuminatiról és a háttérhatalomról
– zeneiparról
– manipulációról
– nazca-vonalakról
– Pápáról és a Vatikánról
– időjárás befolyásolásáról
– Frigyládáról
– Smaragdtábláról, Saint Germain Grófról
– földönkívüliekről
– Vámpírokról bővebben
– Pálosokról
– Ley vonalakról stb…

Mindenkinek nagyon jó időtöltést kívánok itt, és ha esetleg kérdésetek lenne, ezen az email címen kereshettek bátran:

weisze0@gmail.com

Közösségi oldal: Új oldal, mert a régit a face letiltotta, vagyis a fiókomat.

https://www.facebook.com/A-leplen-t%C3%BAl-368802803538088/?fref=ts


Itt a régi oldal is, mert ezen sok bejegyzés olvasható, csak újakat már nem tudok feltenni:

https://www.facebook.com/aleplentul/?fref=ts

Ezennel már a facebookon lévő kis csoportban is várok/várunk mindenkit nagy szeretettel: https://www.facebook.com/groups/1823380674552604/

2016. március 7., hétfő

Vámpírokról
A legtöbb információ a tttweb-en lévő topikomból származik, azonban ott nem közölt információval is bővült.

Mellékesen megemlíteném, hogy nem kis időmbe telett az elemzése, ám mégis akadnak olyanok, akik sajátjukként használják, forrás megjelölése nélkül. Magyarul csenő-manók elcsenték a tttweb-en lévő topikomból. Na de, spongyát rá. Tehát akkor jöjjön a lényeg.

 A Vámpírok olyan céllal lettek teremtve, ami már jó előre szerepelt az akkori, jövőre kivetített tervekben. Pontosan tudták, hogy mit miért hoznak létre, mennyi idő, míg a dolgok beérnek, és mikor veheti kezdetét az épp aktuális szüret, vagyis, munkájuk gyümölcsének learatása. (Aratás, Apokalipszis) Azonban ez a fogalom is elterelődött rossz irányban, hiszen itt semmi rosszról nincsen szó, de ezt is belénk nevelték bizony. Csakúgy mint az, hogy a Sátán egy rossz, gonosz teremtény, és hogy Isten az, aki a jó oldalt képviseli.

Egy kis vámpírtörténelem,és elemzése:
Vámpírtörténelem:1543-török miatt-A város kiürül—Pécs??—Istvánffy Nikola a …….birtokon húzza meg magát.—ez a Pécsi vámpírtörténelemből van-vagyis a ….-ot ki lehet egészíteni a Habsburg-névvel??—-/
Baranyavári és Kisasszonyfalvi-ból lett –Istvánffy.
Kisasszonyfalvy Istvánffy II. István,Mátyás király seregének tisztje volt.Istvánffyi II.István egyik fia II.János,1518 Somogy megyei Berzence hadnagya.1526-ban Udvarnok ,kamarás a király udvarában.
Isvánffy második fia, Ferenc,1526-ban Racsa erősség kapitánya.1544-48 Győr és Moson megyei adószedő.Istvánffy legfiatalabb fia Pál.1516-ban Padovába ment egyetemre.12 évig itáliában tartózkodott.Hazajövetele után 1528-ban Ferdinándhoz állt,majd Szapojai Jánoshoz.
Pál az első magyar verses história szerzője.Habsburg háznak lett a híve.1543-ban Baranya alispánja,és ott birtokot nyert.De a török elfoglalta,és Pál,családjával Sziget mezővárosába menekült—Ferdinándhoz?????—-
Ferdinánd megbízza Pált a Szigetvár gazdasági ügyeinek vezetésével.
/A történetíró-Istvánffy Miklós,Pál második feleségének házasságából született.
—-elképzelhető hogy Miklós is tudtott a vámpírokról,és az egész történetet a családjáról kicsit elfedítette,így nem említi konkrétan Pécs nevét-Baranya megyében van-.Viszont akkor Pál nem Pál volt ,hanem Nikola??Istvánffy Nikola??,miért lett belőle Pál?Vagy esetleg volt Pál nevezetű családtag is,csak talán a Pálnál elbújtatva ott volt Nikola is????Ez valószínűbbnek tűnik!!—
Hunyadi Mátyás király:
toriblog.blog.hu/2009/10/05/matyas_kiraly_i_hunyadi_matyas_csaladja_es_gyermekkora

Ebből némi részlet:
 Hunyadi-ház egy kun, vagy elrománosodott kun családból származott volna, aminek elméleti lehetősége adott, mivel a román fejedelemségekben kezdetben valóban tekintélyes létszámú kun arisztokrácia volt. Az első oklevél, amely a Hunyadi-családot említi, Zsigmond király adománylevele, amelyben Hunyad várát Serbe fia Vajk lovagnak, valamint testvérének Radolnak, és Magosnak, illetve unokatestvérének Radolnak, és fiának Jánosnak adományozza. Vajkot egy 1414-es forrás még említi, azonban 1419-ben a neve már nem bukkan föl.
Ekkor egy oklevet írnak át Radol (László néven említik), valamint Vajk három fia, idősebb Hunyadi János, ifjabb Hunyadi János, és (ifjabb) Vajk számára. Hunyadi János tehát már 1409 előtt született, két testvére azonban valószínűleg csak az 1409-es oklevél kiállítása után. A Hunyadi-család román eredetére számos jel utal, többek között az is, hogy idősebb Hunyadi Jánost Hunyadi Oláh Jánosnak is hívták, külföldi követségeiben pedig Wallachia (Havasalföld) fehér lovagjaként emlegették. Feltételezhetően egy előkelő román család sarja lehetett Vajk, mivel a magyar udvarban közrendű származású ember lovagi címet nemigen kaphatott, márpedig Hunyadi Vajkot mindig ezzel a címmel említik a történeti források.
További érdekes származást vet föl a Hunyadi-család “görög” eredete. Bonfini szerint Hunyadi
János anyja görög származású volt, és a bizánci császári család tagja. A görög származást erősíti az is, hogy Mátyás egy levélben ugyanazon vérből származónak nevezi II. Mehmed szultánt, (ami azonban lehet udvariassági formula is), ráadásul Dzsem hercegről, az udvarába menekült török trónkövetelőről azt állította a pápai követnek, hogy a török herceg a nagyanyja nővérétől származik, aki török fogságba került, és a szultáni hárem tagja lett. Ennek alapján a török szultánok, II. Murád, és II. Mehmed, Mátyás anyai ági rokonai lettek volna, ez azonban ma már történeti módszerekkel nem igazolható, azonban tény, hogy maga Mátyás erről meg volt győződve, és politikájában ezt fel is használta.
Mátyásnak nem csak az apai rokonságát, hanem az anyai rokonságát is számon tartották az udvarban. Édesanyja Szilágyi Erzsébet volt, akit Hunyadi János 1428-30 között vehetett el. Szilágyi Erzsébetnek öt testvére volt. Szilágyi Osvát még Mátyás trónra lépése előtt, 1452 körül meghalt, fiát ugyan ismerjük, de valószínűleg nem érte meg a felnőttkort. Szilágyi Osvát lánya, Szilágyi Jusztina, azonban fontos szerepet kapott a Hunyadi-család dinasztikus terveiben. Először a Felvidéken Ján Giskrával szemben szövetséges Szentmiklósi Pongrác-család sarjához, Lászlóhoz adták hozzá. A férje azonban az 1467-es lázadásban való részvétel miatt kiesett Mátyás kegyeiből, és elvesztette felvidéki birtokait. Második férje Vlad Tepes havasalföldi vajda volt, (akit Draculaként szoktak emlegetni), ő azonban elesett a török elleni háborúkban. 1479-ben, majd 1481-ben újraházasodott, azonban egyetlen gyermeke sem született. Szilágyi Erzsébet legismertebb testvére Szilágyi Mihály volt, akinek működését később fogjuk részletezni. Erzsébet Szilágyi László nevű testvére 1456-ban hunyt el, Mátyás idején országos politikai szerephez tehát nem juthatott.—Nocsak-nocsak-Drakula is képbe kerül-akiről azt tudjuk hogy ugyan nem volt vámpír,,,csak”kegyetlen-de akiről azt is tudjuk hogy mögötte,és rémtettei mögött egy nagy hatalmú vámpír állt.
Szilágyi Erzsébetnek két lánytestvére volt. Szilágyi Zsófia Vingárti Geréb Jánosnak lett a felesége. A Geréb-család Mátyás idején szintén fontos szerephez jutott, Geréb János fiai ugyanis szintén a király unokatestvérei voltak. Geréb Jánosnak öt fia született: István, Lőrinc, Péter, Mátyás, és László. Geréb István nem töltött be jelentős politikai szerepet, testvére, Lőrinc még gyerekként meghalt. Geréb Péter azonban nagy karriert futott be: Mátyás az 1471-es összeesküvés idején rábízta a Felvidék katonai kormányzatát, 1477-79 között pedig bárói rangra emelkedett erdélyi vajdaként. 1486-89 között ajtónállómester volt, 1503-as halálakor pedig az ország nádora. Geréb László erdélyi püspök, majd kalocsai érsek volt, 1502-ben hunyt el. Az ötödik testvér, Geréb Mátyás pedig horvát-szlavón bán volt 1483-89 között.—Milyen érdekes hogy előkerül püspök és érsek/ugyebár tudjuk hogy az egyháznak mindig is túl nagy hatalma volt,és van még ma is/,milyen jól el tudnak tusolni ,,dolgokat”
Szilágyi Orsolya vélhetően még Mátyás trónra lépése előtt elhunyt, két fiuk pedig korán meghalt, de János sem hagyott hátra gyermekeket. Lányuk, Rozgonyi Apollónia Csáki Ferenccel házasodott össze, aki székely ispán, majd bihari ispán volt. A királyi rokonságot számon tartották, hiszen a később Dózsa György által karóba húzatott Csáki Miklós csanádi püspököt padovai egyetemi tanulmányai alatt a király anyai ágú unokaöccsének nevezték.-
Handó Gergely (Kálmáncsehi-Várad, 1473 e.): kanonok. – Mezővárosi polgárcsalád sarja. Pályáját H. György, Mátyás kir. diplomatája és alkancellárja egyengette.—Ismét Mátyás király—
Handó György (Kálmáncsehi, ? – ? , 1480. febr. 25. és júl. 14. között): kalocsai érsek, diplomata. Valószínűleg parasztcsaládból származott. Vitéz János támogatásával tanult Paduában jogot és bölcsészetet. 1465-től 1478-ig pécsi prépost, 1466–68 között alkancellár, 1476–78-ban kincstartó, 1479-től 1480-ig kalocsai érsek és főkancellár. Diplomáciai szolgálatát 1465-ben kezdte a Csezmicei János által vezetett küldöttség tagjaként. Következő két követségében (1465, 1466) már önállóan járt el. Ezek sikere után Mátyás udvarában a külügyek vezetője lett. 1467-ben, ill. 1468-ban Rómában a cseh kir. elleni akciót készítette elő. Elérte, hogy a pápa Podebrad Györgyöt kiátkozta és az ellene irányuló hadjárathoz segélyt folyósított. 1469-ben Mátyás és Beatrix házassága ügyében járt Rómában, s 1474-ben megkötötte eljegyzésüket. 1472-ben a német császárral kötött békét, 1473-ban az augsburgi birodalmi gyűlésen tárgyalt eredménytelenül. 1474-ben a békekötés ügyében Lengyelo.-ban tárgyaló követségek vezetője volt. Mindvégig Vitéz János köréhez tartozott, de összeesküvésébe nem keveredett bele. Pécsett 300 kötetes könyvtárt gyűjtött össze. Egykorú életrajzát Vespasiano Bisticci írta meg. – Irod. Fraknói Vilmos: Mátyás király magyar diplomatái (Századok, 1898. 2. sz.); Kubinyi András: A kincstári személyzet a XV. sz. második felében (Tanulmányok Budapest múltjából. XII. Bp., 1957)
Isz 1850-1868: A **** család gazdasági befolyása folyamatosan erősödik a térségben. Gyárak, üzemek létesülnek, legnagyobb részben **** irányítással (Pl. Zsolnay porcelángyár, Hammerli kesztyűgyár, Bőrgyár, stb)
A Zsolnay-Gyár (1854), a Linke Pezsgőgyár (1859), a Hammerli Kesztyűgyár (1861 ), 1850 első Pécsi Mész és Téglagyár
1852 Zsolnay Imre fazekasműhely
1853 Scholz és Hirschfeld Sörgyárak
1858 Weidinger féle gőzmalom
1859 Littke Pezsgőgyár
1861 Hammerli Kesztyűgyár
1862 Engel Adolf Parkettagyár
1862 Havas és Ritter féle gépgyár
1862 Haberényi gépgyár
1867 Angster Orgonagyár (alapítója: Angster József)
1868 Zsolnay Kerámiagyár
A gazdasági szervek közül különösen értékesek a kincstári bányaigazgatóság (1808-1945), az Angster orgonagyár, a Hamerli kesztyűgyár, a Zsolnay kerámiagyár iratai. Rendkívül jelentős forrásértéket képviselnek a Batthyány-Montenuovo család bólyi uradalmának (1718-1949), valamint a pécsváradi közalapítványi uradalom (1740-1942) iratai.
Montenuovo: Osztrák hercegi család. Az első, aki e címet viselte, Neipperg Ádám Adalber osztrák tábornok és második nejének, Mária Lujza oszrák főhercegnő és francia ex-császárnénak fia, Vilmos volt, szül. 1821 aug. 9., megh. 1895 ápr. 7. I. Ferenc József császár 1864 jul. 20. megengedte, hogy Neipperg Vilmos gróf a Neipperg név olasz fordítását, a Montenuovo nevet használhassa és Vilmost egyúttal hercegi rangra emelte. Vilmosnak és nejének, Batthyány Julia grófnőnek fia s a M.-család jelenlegi feje Alfréd Ádám Vilmos János herceg, szül. Bécsben 1854 szept. 16-án, cs. kir. kamarás és a maltai lovagrend tiszteletbeli tagja. 1896 márc. udvari főmarsalnak nevezte ki a király. Neje Kinsky Franciska grófnő, legid. fia Ferdinánd (szül. 1888 máj. 22.); azonfelül három leánya született.

Montenuovo herceg éremgyüjteménye:
 Montenuovo (Neipperg) Vilmos éremgyűjteménye egyike volt a leggazdagabbaknak az újabb magángyűjtemények között. Leggazdagabbak és legszebb osztály volt Erdély, továbbá Magyarország, Ausztria, Olaszország pénzeiből, de kiterjedt úgyszólván a numazmatika minden ágára. A herceg 40 éven át gyűjtötte az anyagot, míg az családi okokból a hetvenes évek végén eladatott s Hess Adolf frankfurti éremkereskedő kezeibe jutott, ki azt elárusítván, a gyűjtemény száz és száz kézben oszlott meg.

Batthyány család:
(Pestes-S.), kisközség Bihar vármegye élesdi j.-ban, (1891) 1722 oláh és tót lak.; itt Batthyány József grófnak üveggyára van, mely évenként mintegy 20,000 cshock metszett üveget állít elő; a munkások száma 32. Közelében magas szikla csúcsán S. várának romjai vannak. A vár építtetője minden jel szerint a Genegye nembeli Pál országbíró volt. Birtokosa volt Barsa nembeli Lóránt erdélyi vajda, utóbb öccse Kopasz nádor. Ez utóbbi lázadásában itt keresett utolsó menedéket. Kopasz hűtlenségével a koronára szállt, honnan Kaplai Tamás birtokába került. A XV. sz.-ban egymás után bírták: Szántai Laczkfy Dávid és Jakab, Kuslyi Jakch László, Ország Mihály nádor, Perényi Imre nádor, kitől csere útján Drágffy János országbíró kezére került s még 1552. is az ő özvegye bírta. A Rákóczi-felkelés idején még szerepelt s 1711 után szándékosan rontották le. Ma a Batthyány grófi család sírboltja teszi még érdekesebbé.
A közel 400 éven át a magyar uralkodó osztály vezető rétegéhez tartozó Batthyány család sok évszázados tekintélyét mindenekelőtt jelentős vagyona,anyagi bázisa alapozta meg.Legértékesebb birtokai Szlavóniában, és Délnyugat-Dunántúlon feküdtek.
A őseik a 12.században birtokolták már a Zala vármegyei örs várát, és a család a 14.század végéig Kővágóörsi néven szerepelt.
1389-ben Zsigmond király Batthyány települést /Fejér megye/ Kővágóörsi Györgynek ajándékozta,az ő fiai meghonosították a Batthyány nevet.
Utódaik a 15.sz. végére már a jelentős és vagyonos családok közé tartozott.
I.Boldizsár-volt kőszegi várnagy,vas megye főispánja,főkamarás,jajcai,és boszniai bán.
1481-ben elnyerte Mátyás kir-tól a fiókáit vérével tápláló pelikánt ábrázoló címert.
Fia-I.Ferenc 1524-ben megkapta Németújvár várát,70 faluval együtt.
A gyermektelen ferenc unokaöccse III:Boldizsár Zrinyi Miklós,a szigetvári hős lányát,Dorottyát vette feleségül.
Fia,II.Ferenc ,bárói rangot kap,majd megvásárolja a körmendi uradalmat,ami a család későbbi életében fontos szerepet tölt be.
Felesége,Lobkovitz Poppel Éva Zrinyi árván maradt fiait neveli:Miklóst és Pétert.
Ferenc utódja I Ádám Pázmány Péter hatására áttér a katolikus hitre,és 1630-ban grófi rangot szerez.
Ádám örökösei életében a 17.sz közepén a család két ágra szakadt.Kristóf utódaiból létrejött a későbbi hercegi ág,Pál a grófi ág jövőjét alapozza meg.
A hercegi ághoz tartozó Batthyány Lajos a nádori tisztséget töltött be.1764-ben hercegi címmel jutalmazták.
Batthyány 18 éves ifjúként konfliktusba került vagyonára pályázó anyjával.1826 -ban kadétként bevonult a császári királyi hadsereg 32.Esterházy-gyalogezredébe,az itáliai Padovába.Hadnagyi rangig jut el.

Zsolnay porcelángyár:
Időben stimmel,mert 1853-ra nyúlik vissza a történelme.
A pécsi Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. története 1853-ra nyúlik vissza. Zsolnay Miklós a lukafai keménycserép manufaktúrából megalapította a Zsolnay Keménycserép Manufaktúrát, amit 1854-ben a cégbejegyzést módosítva idősebbik fia, Ignác nevére íratott. Zsolnay Ignác 10 évig vezette a kezdetleges felszereltségű, kézi erőre berendezett üzemet. A csupán helyi piacra termelő, a kereskedelmi tömegáruk versenyétől elszegényedett Zsolnay Gyár
fazekasokat (8-10 főt) foglalkoztató üzem kőedényeket, épületkerámiákat és vízvezetékcsöveket gyártott.
Az elárverezéstől Zsolnay Vilmos mentette meg az üzemet, amikor 1865-ben – egy évi csendestársi viszony után – átvette Ignác bátyjától a vezetést. Az üzem ezután fejlődött világhírű gyárrá.

Hammerli kesztyűgyár:
A Hammerli-gyár utódja, a Pécsi Kesztyűgyár lett (később Hunor Rt.) az 1948-as államosításnak köszönhetően.
A kesztyűkészítés története Magyarországon még a céhek világába nyúlik vissza. Pécsett 1861-ben kért és kapott iparengedélyt Hamerli János, aki vándorévei alatt Ausztriában és Csehországban tanulta ki a szakmát.
Hamerli János 1840-ben született Pécsen.
1857-től tímár mesterséget tanult a Monarchia városaiban barangolva (Temesvár, Arad, Pest, Bécs, Graz, Salzburg). 1861-ben tért vissza Pécsre, ahol engedélyt kapott kesztyű és sérvkötő gyártására. Hamarosan bőrfestő műhelyt létesített s közben – 1865 és 1872 között – Bécsben is fenntartott egy műhelyt. Olykor saját maga intézte a gyár fuvarozását (fiákerrel). 1862-ben feleségül vette Szalai József, a Majthényi birtokok ispánjának és Ármok Katalinnak leányát, Flóra Maximiliana-t. Hamerli Jánosnak és Szalai Flórának 11 gyermekéről tudunk, akik folyamatosan, 20 év alatt jöttek a világra. Az első gyerek születésekor Szalai Flóra 23 éves volt, a 11-ik születésekor pedig 43 éves.
Az Angster orgonagyár 1867-1949-ig működött Pécsen, a Mária utca 35. és a József utca 28. szám alatt, melyben Angster József és fia az említett időszakba 1300 orgonát és 3600 harmóniumot készített.[1] Az idősebb Angster, aki a francia akadémia tagja is volt, kora legnevesebb orgonakészítőitől tanulta meg a mesterséget, elsősorban a párizsi Notre Dame orgonájának építőjétől, Aristide Cavaillé-Colltól.[2] Első orgonája, a Pécsi zsingagógában gyors hírnévhez juttatta az Angster családot. A Gergely rend jelvénnyel kitüntetett hangszerkészítő gyárában 80-100 fő dolgozott, mellyel így évi 40 orgona előállítására voltak képesek.[3]
A céget az 1896-os millenniumi kiállításon aranyéremmel jutalmazták
Angster József (Kácsfalu, 1834. júl. 7. – Pécs, 1918. jún. 9.): orgonaépítő. Párizsban Aristide Cavaillée-Coll tanítványa volt. 1867-ben Pécsett telepedett le, s itt 1869-ben a pécsi zsinagóga számára megépítette első jelentékeny művét. Mo. legkiválóbb orgonakészítője volt (bp.-i bazilika orgonája stb.). Műhelye, melyet fiai vezettek tovább, számos híres orgonát épített. – M. Az orgona története, lényege és szerkezete (Pécs, 1886). – Irod. A. J. halála (Zenei Szle, 1918. 5. sz.).

A családról bővebben itt: http://www.kezmuvesseg1000eve.hu/index.php?NODE=angster
Isz 1883: Tokosch Győzőt a Pécsi Egyetem örökös rektorává és díszdoktorává avatja. (nem is sejtik, hogy ő volt az egyetem egyik alapítója)
A középkori Magyarország egyik nevezetes eseménye volt, amikor I. Lajos király 1367-ben megalapította – valószínűleg Koppenbachi Vilmos pécsi püspök kezdeményezésére – az ország első egyetemét Pécsen.
Valószínűsíthető a régészeti leletek alapján, hogy az egyetem épülete a pécsi püspökvárhoz kapcsolódott, és ott volt a diákok szállása is, mintegy 70 szoba.[4] Az írásokból csupán következtetni lehet arra, hogy az egyetem valamikor a 15. század elején megszűnt gazdasági és politikai okok miatt.[5] Az egyik tényező a törökök benyomulása volt. A török időkben helyén két főiskola működött – egy jogi és egy vallástudományi.
1785-ben II. József császár a Királyi Akadémia székhelyét Győrből Pécsre tette át mintegy húsz évre. 1833-ig kellett várni, hogy Szepesy Ignác püspök, a városi tanáccsal együttműködve megalapítsa a Pécsi Akadémiát, jogi és bölcsész szakokkal.

És egy kis visszatekintés hogy az ősi egyiptomiak bizony kutatták a halhatatlanság titkát:
Sok modern tudós szerint a DNS vibráló, hullámalakú körvonal, mely képes változni fény, sugárzás, mágneses mezők és hanghatások hatására. Thot/Enoch elfogadása azt sugallja, hogy ez a „fénynyelv”, az ősi tudomány harmóniája, képes megváltoztatni a DNS-t. Egyiptomban 6000 éven keresztül végeztek genetikai kísérleteket, hogy elérhessék általa a halhatatlanságot és a csillagokat, erről a kutatásról írnak a régi idők nagyjai. A keresést még Gilgamesz kezdte nagyon régen.
1218: Taminosz elhatározza, hogy megteremti következő gyermekét, Halas Pált (7.gen). A férfi torzan született és állandó gúny és megaláztatás tárgya volt. A nemrég az országba érkezett és Pécsett megtelepült pálos rendi szerzetesek vették pártfogásukba a nyomorultat, ezért Taminosz egy kolostort építtetett saját pénzén a rendnek a Jakab-hegyen. A rend apátja Bertalan szívesen vette a titokzatos adományt. A kolostor egyben kiváló búvóhely volt a vámpírok számára.

Pécsi Pálos rend:1938 dec-i újságból
A pécsi modern pálos templom, melyet perjele
úgyszólván a semmiből épített fel két év alatt,
sok jótevője közül egy valakiről szeretnénk itt
megemlékezni. Nem szabad kiírnunk a nevét,
mert nem szabad megharagítanunk őt. Névtelenül
szokta «filléreit» nemes célokra adni. összesen
5000 pengőt adott az épülő pálos templomra,
pedig nem dúsgazdag. Kérésünkre, hogyan nyugtázzuk
nagylelkű adományát, azt felelte, írjuk
egyszerűen : Jézus Nevében 1 Saját neve nem
fontos.. .
Csodálatos dolog történt a napokban egyik
hívünkkel itt Budapesten. Szokása szerint égette
gyertyáját Mária-szobra előtt egy nap, amikor
néhány percre kiment a szobájából s mire visszaért,
rémülten látta, hogy az íróasztal, melyen
a szobor állt, lángol. Hamar ruhájával valahogy
elfojtotta a tüzet. A lángok az összes iratokat
elhamvasztották, az íróasztal lapját teljesen
szénné égették, de a filctalapzaton álló fa-szobrot
még csak be sem kormozták. A hitetlenkedők
személyesen meggyőződhetnek mindezek valódiságáról!
Bertalan, pécsi püspök (1219─1251) szabályzata Gyöngyösi Gergely másolatából ismeretes.
„Legkedvesebb testvéreim a monostorban közösen, együtt éljenek a saját kezük munkájából, és az anyagiakat illetően mértékletesen rendezzék be életüket. Áhítattal látogassák a szent egyházakat, viseljenek az állapotuknak megfelelően szerény és egyszerű ruhát. Szorgalmasan őrizzék meg az atyák parancsait és rendelkezéseit. Az erények iskoláját nagy buzgalommal látogassák. Ne csak önmaguk legyenek feddhetetlenek, hanem másoknak is adjanak jó példát és így ajánlják föl az Istennek kedves és elfogadható áldozatot. Ne csak a saját megtérésükre ügyeljenek, hanem azokéra is, akiknek szívét intelmeikkel töredelemre indítják a megtérés és üdvösség útján. Akik felövezték magukat, hogy ily módon haladjanak előre, azok minden feladatukat, tudniillik az imádságokat, az elmélkedéseket, a lelki olvasmányokat, a virrasztásokat, a böjtöket, az önmegtagadásokat, a kétkezi munkálkodásokat, az embernek mind a külső, mind a belső cselekedeteit abból a célból végezzék, hogy így, egyenes úton majd könnyebben és illőbben eljussanak az örök bölcsesség szeretetére és megízlelésére, a mi Urunk, Jézus Krisztus segítségével, aki méltóztasson őket megvigasztalni minden szenvedéssel teli munkálkodásukban: Ámen.”
Ebből a szabályzatból kitűnik, hogy először az egyszerűen csak háznak nevezett monostor épülhetett föl és valamivel később Szent Jakab apostol tiszteletére a szentegyház vagyis a templom, amelynek égi patrónusa aztán a hegy névadója is lett. A szentegyházakat a remetéknek pedig vasár- és ünnepnapokon már csak azért is kellett áhítattal és buzgón látogatni, mert eleinte nem volt közöttük pappá szentelt személy.

Ami érdekes, hogy más helyeken más adatok vannak,pl:
1515 Első Pálos rendű zárda volt a Patacsi Pécs mellett Baranya vármegyében sz.Jakab tiszteletére épült templom.
Bertalan pécsi püspök által emelve 1215-ben.
1780: Andreas Anker megalapítja az első Pécsi Leánynevelő Intézetet, és nyájként használja az iskola tanulóit és lakóit. Pécs megkapja a Szabad Királyi Város címet Mária Teréziától.
A 18-19. század fordulóján szaporodni kezdtek a magánkézben lévõ bentlakásos
leánynevelő intézetek. Majdnem minden nagyobb városban akadt vállalkozó, aki hatósági
engedéllyel, vagy anélkül „nőnöveldét” nyitott. Ezek a leányinternátusok nevelõ munkájukért
borsos árat kértek, és így azok csak a tehetős nemes- és polgárcsaládok leányai számára
voltak elérhetőek.
A magánkézben lévő leánynevelő intézetek a lehető legváltozatosabb képet mutatják.
Egyeseknek csak 6-8, másoknak 50-60 növendékük is volt. Voltak, amelyek a leányok
felvételekor megkövetelték az írni-olvasni tudást, mások ehhez nem ragaszkodtak. Akadtak
olyanok, amelyek csak elemi fokú, de olyanok is, amelyek elemi és középfokú ismereteket
nyújtottak. Néha még meghatározott tanulmányi tervük sem volt.
A korabeli lapok még számos leánynevelõ intézetrõl adtak hírt. A legrégibb leánynevelõ
intézetek közé tartozott a Mária Terézia által letelepített „angol kisasszonyok” apácarendjének
iskolája.55 Az iskolát 1786-1816-ig, Diósy Sophia apácafõnöknõ vezette.
Scitovsky Pécsett, Kluch Nyitrán és Kopácsy
Balassagyarmaton alapított leánynevelõ intézeteit.) Nézete szerint a katolikus leányok
nevelését az egyházra kell bízni.
A több évtizedes küzdelem 1780. január 21-én meghozta gyümölcsét: Mária Terézia aláírta a város szabadítólevelét, ezzel egyetemben megszüntette a püspöki, káptalani, székesegyházi és szemináriumi joghatóságot, valamint a püspök főispánságát is. Az új püspököt 1780. június 23-án nevezték ki az egyházmegye élére, Eszterházy Pál László (1780-1799), egykori pálos rendfőnök személyében.
A pálosoknak 1400 táján 47, 1470-ben 51, Mohács évében pedig 68 monostoruk volt Magyarország területén, a Dráván túliakat figyelmen kívül hagyva. Ezeken kívül több mint húsz helyen viszonylag rövidebb ideig éltek pálos remeték.
Nagy Lajos után Mátyás király az a magyar uralkodó, aki a pálosokat leginkább támogatta. A remeték kérésére 1475-ben IV. Szixtuszhoz (1471─1484) folyamodott, hogy a pápa a római Szent Márk-bazilika bíboros főpapját tegye meg a rend protektorává, aki a Szentszéknél a rend érdekeit hivatalból képviseli. Mátyás abban is segített a remete-szerzeteseknek, hogy kijárta, pontosabban kijáratta számukra azokat a más rendekhez tartozó monostorokat, amelyek a hivatások megfogyatkozása miatt kihalásra voltak ítélve, ám a pálosok készséggel benépesítették azokat a maguk bőségéből. Így került át a premontreiektől a pálosokhoz a zsámbéki és a csúti monostor, a bencésektől a visegrádi és a szentjobbi monostor, valamint Óbudához közel Fehéregyház. Mátyás király maga is tisztelte Remete Szent Pált, és 1475-ben az ő ünnepén, január 10-én aratott győzelmet Moldvában Ali Bég seregei fölött. A pálosokról beszélve Nagy Lajos királyt idézte, aki a remetéket igen kedvelte, s ezt a következőképpen indokolta: „Miként az erdei vadaknak általában szebb a prémje, mint a ház körüli állatoknak, ugyanúgy tisztábbak a világ forgatagától távol élő emberek”.

A Jakab-hegyi kolostor:
P. Bihar Tádé, valamint a Zsolnay-Mattyasovszki család, Kertész Endre főispán és Keserű János alispán körében vetődött fel a gondolat 1945-ben: Milyen jó volna, ha a magyar pálosok ősi fészke a rend tulajdonába visszakerülne! A rend a jakabhegyi romok körül hét holdnyi területet kapott. Keresztfalvi Artúr tervezte meg az ott levő vadászház átalakítását kolostorrá és a Boldogasszony-kápolnájává.
P. Ákos vezetésével a zarándokok kezükben hozták a téglákat, s így épült az új kolostor alapfala. P. Bolváry László Pál és P. Kozári Lajos Vendel, a Jakab-hegy tövében levő falvakban misézve és prédikálva még inkább megnyerték a lakosság támogatását. 1949 júniusában már az ég felé nyújtózkodott a kápolna karcsú tornya, a szerény folyosóból cellák sora nyílt. 1950 nyarának elején P. Tádé kis harangot vitetett fel hívogatónak a június 11-ére tervezett ünnepséghez, de az elmaradt, mert június 9-én internálták a pécsi kolostor 18 lakóját.
Az 1780-as évek végén Pécsen is feltűnt egy Istvánffy nevet viselő zenész: Pál a Jakab-hegyi pálos kolostor orgonistájaként működött 1788-ban. Hogy a Magyarország különböző pontjain felbukkanó Istvánffyak egymással milyen rokoni viszonyban álltak, arról csak feltételezések vannak.
Istvánffy Benedek 1733-ban született a mai Pannonhalmán (korabeli nevén Szentmártonban). Szülei hét gyermeke közül ő volt a második. Apja Istvánffy József (1703-1771) a bencés kolostor orgonistája és zenetanára volt. Ő lehetett fia első mestere, akitől Benedek elsajátította a legalapvetőbb zenei ismereteket. Benedek Elek nevű, 1741-ben született öccse szintén jó muzsikos lehetett: a zeneszerző kéziratai bizonyítják, hogy olykor kotta másolóként kisegítette bátyát (Istfvánffy Elek egyébként Győrben káplánként működött a későbbiekben).
Több közvetett bizonyíték is arra utal, hogy Istvánffy Benedek is elkerült a hercegi udvarhoz.
A zeneszerző fiatalkori éveinek egyetlen konkrét dokumentuma egy közbenjáró levél, amelyet Széchenyi László írt Bíró Márton veszprémi püspöknek Istvánffy József érdekében. Ez a levél bizonyítja, hogy a komponista ekkor már a gróf soproni kápolnájának orgonistája volt. Istvánffy az 1750-es években házasodhatott meg: Kőmíves Katalint vette el, erre utal, hogy 1756-ban lányuk született, akit Franciska névre kereszteltek. Széchenyi László 1760-ben elhunyt és lehetséges, hogy a zeneszerző már egy évvel korábban Széchenyi Antal szolgálatába lépett. A gróf 1758 előtt telepedett le Nagycenken, ahol kápolnát építtetett, így az is elképzelhető, hogy Istvánffy már 1758 előtt a gróf szolgálatába lépett.
Az Istvánffy és az Erkel család kapcsolata [szerkesztés]
Az érdekesség kedvéért kövessük egy kicsit nyomon Istvánffy Benedek lányának történetét. Franciskát Krajtsovits András vette feleségül, aki zeneszerző apósa örökébe lépett a győri székesegyházban. Összesen kilenc gyermekük született, amelyek közül az egyiket szintén Franciska névre keresztelték. Őt 1811-ben Adler György zeneszerző és basszista vette feleségül, aki 1800-1827 között a győri székesegyház énekese volt. Adlerné Karaltsovits Franciska 1810-től maga is énekelt a székesegyház kórusában. Az Adler házaspárnak 1820 körül született Adél nevű lánya, akit nem más vett feleségül, mint Erkel Ferenc. A magyar nemzeti opera megteremtőjének tehát Istvánffy Benedek dédunokája volt a hitvese.
Mint tudjuk,vagyis köztudott II.Rákóczi Ferenc grófnak első házasságából született gyermekek:
Rákóczi Lipót (1696. május 28. – 1699. szeptember), kisgyermekként elhalálozott
Rákóczi József (1700. augusztus 17. – 1738. november 10.), munkácsi herceg
Rákóczi György (1701. augusztus 8. – 1756. június 22.), franciaországi emigráns
Rákóczi Sarolta (1706. november 16. – 1706. december), törvénytelen gyermek, néhány hetes korában elhalálozott.

 Lipót, aki elvileg elhalálozott, ám:
,,Saint-Germain gróf saját állítása szerint II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek és a fejedelem első feleségének, egy meg nem nevezett, de a Thököly családból származó leánynak, természetes fia. Rákóczi Lipót Lajos György József Antal néven látta meg a napvilágot Sárospatakon 1696. május 28-án, de születése után a Habsburg-érdekek képviselőinek parancsára elrabolták és halottnak nyilvánították, majd Párizsba vitték, hozzátartozóitól örökre elválasztották. Gyermekkorában Gian Gastone, az utolsó Medici herceg pártfogása alá helyezték. Két mostoha öccse és egy mostoha húga, már Rákóczi második házasságából, Sarolta Amália hessen-rheinfelsi hercegnőtől származott. (II. Rákóczi Ferenc többszöri házassága kétséges, a Rákóczi életrajzok nem tudnak a fejedelem első feleségéről, illetve csak Sarolta Amáliával kötött házasságról beszélnek.)
Habár a Gróf életének kutatói szerint a Rákóczi családból való származása a legvalószínűbb, de vannak más források melyek portugál, spanyol vagy itáliai születésűnek tartják őt.[3] [4][5] Sajnos, azonban teljes bizonyossággal lehetetlen nyilatkozni születésének pontos helyéről és idejéről, de köztudottan szoros kapcsolatot tartott fent korának egynémely magyar főrendjével.
Saint-Germain gróf személyéről első alkalommal egy 1710-es velencei látogatása kapcsán esik szó, mikor is megjelenésében egy középkorú, nagyjából 45 év körüli, átlagos testalkatú, kreol bőrű és barna hajú, igen ízlésesen öltözködő, jó módú férfiként említik.[5] Utazásai során bejáratossá vált több európai királyi udvarba. XV.Lajosnak barátja és tanácsadója, a királyi családnak meghitt ismerőse volt. Franciaországi tartózkodása alatt Chambord királyi kastélyában biztosított szállást neki XV. Lajos. Az elbeszélések szerint a Gróf gyakori esti vendége volt a királynak és családjának. 1737-1742 között a perzsa Sah udvarában tartózkodott. Oroszországban is élt III. Péter uralkodása alatt egészen annak trónfosztásáig, illetve II. Katalin trónralépéséig. Bizonyos források szerint jelentős szerepet játszott Georg Orloffal együtt a III. Péter elleni államcsínyben és Nagy Katalin cárnővé való beiktatásában. Una Brich említi a “THE COMTE DE SAINT-GERMAIN” című munkájában: „Saint-Germain gróf utazásai évek hosszú sorát töltik ki és számtalan országon keresztül vezetnek. Perzsiától Franciaországig, Kalkuttától Rómáig ismerték és tisztelték.” [6]
A korabeli források szerint több elképesztő tulajdonsággal is rendelkezett.Nyelvtudása például egészen nagy volt. Folyékonyan beszélt németül, angolul, olaszul, portugálul, spanyolul, piemonti kiejtéssel franciául, görögül, latinul, svédül, oroszul, szanszkritül, arabul, kínaiul és egyes források szerint,- tekintettel állítólagos származására ez nem is olyan meglepő-, magyarul is.Ennek fényében érthető, hogy minden országban, amelyet meglátogatott, mint bennszülöttet fogadták.[7][8] Tökéletesen használta szinkronban mindkét kezét. Megfigyelték, hogy képes volt egy időben egyszerre jegyzetelni jobb és bal kezével.[1] Udvari és arisztokrata körökben a gróf a műveltsége, tehetsége és különleges képességei miatt mindig a társaság középpontja volt. Sokat beszélő feltűnően szellemes, szórakoztató embernek ismerték kortársai, aki saját nagyszerű tulajdonságaival kápráztatta el az amúgy is rendkívül igényes arisztokrata társaságot.[9]
Általában véve Saint-Germain grófot (akit egyébként sok más néven is emlegettek kortársai; mint ahogy ő is időnként álneveket használt utazásai során[5]) rendkívül felvilágosult rózsakeresztes, szabadkőműves és talán templárius mesterként ismerheti az utókor[5][10], akinek képzettségéhez, megbízhatóságához, misztikus tudásához és elképesztő nyelvismeretéhez kétség sem férhetett. A teozófus Helena Blavatsky szerint korának legnagyobb orientális adeptusa volt. Néhányan az 1789-es francia forradalom egyik titkos szellemi atyjának vélik, bár ez utóbbi feltevés megalapozottsága kérdéses. Az mindenesetre bizonyos, – ezt D’Adhemar grófnő, Marie Antoinette királyné udvarhölgye is leírja emlékirataiban -, hogy egy félelmetes jóslatban előre jelezte a grófnőnek és rajta keresztül a királynénak a forradalom kitörését, a királyi család pusztulását és a Bourbon-ház bukását.
A gróf okkult tudásának forrása teljességgel ismeretlen. Azonban úgy tűnik, hogy nem csupán a legmélyebb bölcsességnek volt birtokában, hanem azt a gyakorlatba is maradéktalanul átvitte.
Tökéletesen jártas volt a keleti ezotérizmus alapelveiben. A meditáció és a koncentráció keleti módszerét gyakorolta.[11]
Saint-Germain gróffal kapcsolatban a legtitokzatosabb talán az, hogy a halálának hivatalos dátuma után jóval, sőt még a XIX-XX. század folyamán is többen látni vélték és találkoztak, beszélgettek vele. Állítólag Helena Blavatsky teozófiai társaságában is megfordult. Rudolf Steiner is több munkájában foglalkozott Saint-Germain személyével és nagy jelentőségű szellemi tanítónak tartotta. Tőle eredeztette a „szabadság–egyenlőség–testvériség” eszméjét, mely hármas alapelvet aztán egyik későbbi társadalmi, vagy egyéb mozgalom sem tudta teljes mértékben kibontakoztatni, Rudolf Steiner szerint azért, mert alapvetően félreértették a lényegét.
Saint-Germain tevékenysége „ismeretlensége” ellenére beáramlott az osztrák császári udvarba is. Bessenyei György testőr-írót és Báróczi Sándort ihlette szellemi tevékenységében, aki később újraélesztette Magyarországon a rózsakeresztesek mozgalmát.
A Gróf életmódjáról a források egybehangzóan úgy nyilatkoznak, hogy feltételezett mesés gazdagsága ellenére nagyon visszafogott, sőt szinte spártai volt. Feljegyezték róla, hogy még a legnagyobb lakoma közben sem nyúlt ételhez, legfeljebb pár szem gyümölcsöt vett magához. Általában, amíg a vendégsereg falatozott, ő színes történetekkel szórakoztatta az egybegyűlteket . Étrendjének alapját, ahogy azt tudni lehet, különböző durvaságúra őrölt gabonafélékből sütött kenyerek képezték. Ezenkívül gyümölcsöket és mézet fogyasztott, alkohol nem ivott. Elvonulásai idején pedig rendszerint hosszú böjtöket tartott.[1] A legnagyobb talány vele kapcsolatban az az un. örök élet elixírje, melynek a források szerint birtokában volt. Visszafogott életmódja és eme elixír rendszeres fogyasztása biztosította természetellenesen hosszú életét.
Korának rendkívül megosztó alakja volt sokan bölcs, örök életű mesternek tartották, de még többen csalónak és kalandornak aki hiszékeny emberek félrevezetésével szerezte vagyonát, sőt például Choiseul herceg, XV.Lajos miniszterelnöke, kifejezetten német kémnek vélte és a Gróf ezen kártékony tevékenységéről megpróbált egyértelmű bizonyítékkal szolgálni a királynak.
Saint-Germain nevével később többen megpróbáltak visszaélni, de “életében” is gyakran keverték a francia nemesi családból származó Robert de St.Germain-nel, aki XV. Lajos kegyvesztett hadügyminisztere volt. Népszerűségét sok csaló próbálta kihasználni és igyekeztek neve alatt bejutni az előkelő körökbe.[7]
Sokan kételkednek, hogy ez a rejtélyes ember valóban létezett, pedig a francia nemzeti levéltárban, a francia külügyminisztérium levéltárában, a holland és az egykori porosz birodalmi levéltárban, a bécsi levéltárban és a dán állami levéltárban is feljegyzések vannak róla, illetőleg több kortársa, illetve korának egynéhány szerzője is említi őt munkáiban.[12] Voltaire például úgy jellemzi őt Frigyes porosz uralkodónak 1758-ban írt ironikus hangvételű levelében, mint az az ember “aki mindent tud és soha nem hal meg”.[13][14]
Műve [szerkesztés]
La trés sainte Trinosophie (1784) , amely a szabadkőművesség és az okkult tudományok minden tanulója számára az egyik legfontosabb kézirat.[2]”
Na most,utána érdeklődtem egy kedves ismerősömnél,mit tud róla.
Elmondása szerint előtte már megjelent, mint nagy taníró, vagyis entitás-nak hívta.
Véleménye szerint, nem vámpír, de nem is ember,hanem egy ,,szellemi tanító”
adamus-saint-germain.net/q1323/
Aki:,,II. Rákóczi Ferenc gróf első feleségétől született fia volt egyik reinkarnációjában.”

Néhány vámpír családnév:
I.sz.618. Cristoforo di Aventa; Albertus család; I.sz.810. Geneviev de Marceau; Jean Batiste Niser; I.sz.911. Vaszilij Bran; I.sz.998. Ignatius család; I.sz 1282. Johann von Staffner; I.sz.1352. Visacruna

Magyarok:
Horváthy Béla, Halas Pál, Hantó György, Szemere Balázs, Istvánffy Márton
A nevekben sok apró változás történt, így nehéz nyomon követni, mint pl.Hantó-Handó…
Mindkét felsorolásban jóval több név szerepel, de ennyiről tudok jelenleg.
Nem minden vámpír tartozik a Tanács fennhatósága alá, többen is vannak, akik ,,lázadók”, Függetlenek, sőt van olyan is, aki egykor Tanácstag volt, ám valami oknál fogva úgy vélte ő is függetleníti magát.
Hazánkban is szép számmal vannak vámpírok, de állandóan mozgásban vannak, így nem tudni a pontos számot.

Még egy kis érdekesség:
Bertalan a XIII. század nagy pécsi püspökei közé tartozott, aki ott volt a muhi csatában, közreműködött az egyetlen ma is működő magyar alapítású szerzetesrend, a pálos rend létrehozásában. Ezekben a századokban telepedtek meg egyházmegyénkben a szerzetesrendek, Pécs város akkori gazdasági erejére utal, hogy a kolduló rendek közül háromnak, a ferenceseknek, a domonkosoknak és a karmelitáknak is volt a városban kolostora. Vilmos (1361–1374) Nagy Lajos király közvetlen környezetéhez tartozó neves diplomata volt, ő szerezte meg a pápai engedélyt az első magyarországi, a pécsi egyetem alapításához.
Utóda, Alsáni Bálint püspök (1374–1408) nyerte el a pécsi püspökök közül elsőként a bíborosi címet. Ennek következtében Rómába kellett volna költöznie, ám a pápa kivételesen engedélyezte számára, hogy Pécsett maradjon. Albeni Henrik, 1444-ben a várnai csatában halt hősi halált,
mint ahogy Mohácsnál 1526-ban Csulai Móré Fülöp püspök is. Természetesen nem feledkezhetünk el Janus Pannoniusról, a jeles humanistáról, aki diplomáciai szolgálatai miatt keveset tartózkodott székvárosában, ám igyekezett ott egy humanista kört kialakítani és értékes könyvtárat rendezett be. Ennek következtében Pécs, a korszak egyik szellemi, humanista központja lett. Janus püspök utódai közül többen is a reneszánsz nagy mecénásai voltak, közülük kiemelkedik Szatmári György (1505–1521) püspök, aki a székesegyház Corpus Christi kápolnájában ma is megcsodálható vörös márvány pasztofóriumot készíttette.
1543-ban Pécs és az egyházmegye egész területe török fennhatóság alá került. Bár a püspökség jogfolytonossága megvolt, de ez idő alatt egyetlenegy püspök sem járt székvárosában. Hosszúhetény körzetében maradt egy nagyobb katolikus közösség, amelyet világi vezetők, licenciátusok pasztoráltak. Akadt közöttük olyan is, aki egész falvakat térített vissza a katolikus hitre – hiszen ez az időszak volt a reformáció terjedésének kora. 1612-ben a jezsuiták missziós iskolát alapítottak Pécsett, épp a világi lelkipásztorok képzése céljából.
1687-től, a törökök kiűzésétől az egyházmegyében gyakorlatilag mindent elölről kellett kezdeni.
Az egyetlen használható templom Pécsett a Mindszentek temploma volt, vidéken vagy romokban hevertek a templomok, vagy a protestánsok vették birtokba, vagy törökök dzsámivá alakították át.

Vannak a Lázadók(Függetlenek),akik kiváltak a Tanács fennhatósága alól,mert..hát megvolt rá az okuk,többek között , nem mindenki szereti a szabályokat, és ha dirigálnak nekik, ill.korlátozzák őket. A Lázadóknak nincsenek donorjaik,ők megszerzik,ami kell nekik.Ragadozók,amit elfogadtak,és a szerint élnek.

A Pálosok pedig , nagyon régóta tudnak róluk ,de megőrzik a titkot, hiszen ez a ,,hivatásuk”egy része, jól tudnak titkot tartani. Ezért lettek ők azok, akik tudhatják a titkot.
A tisztavérűek és az Original vámpírok örök életűek, azonban a híg vérűekkel más a helyzet. Egy vámpír akkor mondható tiszta vérűnek, ha az őt gyermekévé tevő vámpír az első néhány generációból való, tehát a vérvonala tisztának mondható. És minél távolabb kerül egy vámpír ettől, annál gyengébb a vére, és ez által ő maga is gyengébb lesz. Ez is pontosan úgy épül fel, mint egy piramis. A piramis csúcsán a legelső vámpír áll, aki hihetetlen képességekkel és erővel bír, olyannal, amit egy ember el sem tud képzelni, alatta pedig az ő által teremtettek, akik még hasonló erővel rendelkeznek, sőt, még az ő gyermekei is, és azok gyermekei is. De amikor már a húszon-harmincadik generációról beszélünk, akkor már mondhatjuk, hogy nem sok minden maradt az eredeti vérvonalból, ezért a tulajdonságok is gyengültek. Az elsők a legerősebbek, akik fél kézzel is el tudnának bánni akár több száz ellenük jövő sokad generációssal. Valahol ez így is van rendjén. A 7.generációhoz tartozik a már említett Szemere Balázs, vagy Helmut Weinberg,- Ő egy osztrák alkimista, de hogy milyen néven tengeti a napjait manapság, azt nem tudni.Sokan vannak még ebből a generációból:. Haszif, Khazim, Ignatius, Albertus Nikto, Cristoforo di Aventa, Fernando de Corra, Jean Batiste Niser, Kisény Péter, Halas Pál, Gatur kán, “Dottore”, Abay Nándort, Georgiu Tokosch, Horváthy Béla, Matteo Giancola, Josef Haüy, és még jópáran. Sokuk még ma is él, természetesen más néven.

A ,,hígvérűek”nem örök életűek,de pár száz évig így is élnek.
A történelem kiemelkedő alakjai valamilyen szinten mind összefüggésben állnak egymással és a vámpírokkal, ahogyan azoknak a neves személyeknek többsége is, akik “véletlen balesetben”, vagy “öngyilkosságban” hunytak el.

Néhány szó az ismert vámpírról:
Vlad Tepes mögött valóban állt egy vámpír, aki irányította, befolyásolta tetteit, azonban Báthory Erzsébet egy összeesküvés áldozata volt. A vagyona megszerzése volt a cél, és mivel a szolgálóit kínvallatásnak vetették alá, kénytelenek voltak hazudni, hogy szenvedésük véget érjen. Aztán meg is ölték őket, nehogy az igazságra fény derülhessen. A grófnőt további életére befalazták, tárgyalásra, perre nem került sor, és az összeesküvők végül elérték céljukat.”
Ember-vámpír keveredése általi híg vérűek, félvámpírok nincsenek, csak olyanok, akik azért gyengébbek, mivel többed,-huszon-harmincad- generációsok.
Lássuk az Arkhónokat: Ők második generációsok, tehát rettentően erősek, éppen ezért lehetséges az, hogy eltudják kapni a törvényszegőket, lázadókat. Ők ilyennek lettek teremtve.
A Torporban-mély álomban-lévő vámpírok -mint amilyenben van az egyik legelső is-fel tudnak kelni bármikor ha éppen úgy akarják, vagy veszélyben lennének.
A többed generációsok azért félnek tőle, -és ezért volt már rá példa ,hogy Torporba kényszerítették- mivel ő a legerősebb, ezért ő nem éri be emberi vérrel, neki az ereje visszaszerzésére a vámpírok vérére van szüksége. De ide nem csak a legelső vámpírok tartoznak, hanem a második generáció tagjai is.
Az idősebb vámpírok birtokolnak területeket -bár manapság ez már nem annyira jellemző-, mert ők erősek, és meg tudják védeni azokat ,a fiatalabbak nem elég erősek ehhez.
A szíven szúrástól nem halnak meg természetesen, de a lefejezéstől, és az elégetéstől igen.
Mivel a vámpírok régóta igen felkészültek, soha nem hagynak hátra tetemet. Van egy olyan csoportjuk akik ezeket a ”tisztogatásokat” elvégzik, hogy ne maradjon bizonyíték.

Külsejük:
Külsőre olyanok, mint bárki más, ez segített nekik beilleszkedni a társadalomba. Szemfogaik akkor jönnek elő, mikor támadnak. A napfényt el tudják viselni egy bizonyos ideig, ám végül ha túl sokat időznek a napon akkor a bőrükön égési sérülések keletkeznek -a súlyosságuk függ a napon töltött időtől – s ezeket az égési sérüléseket csak a vér ivás gyógyíthatja be.

Vámpír vírus:
Erre korábban már kitértem, az egyiptomi résznél, amikor is azt írtam le, hogy régóta keresték az örök élet titkát, és hogy ehhez kaptak is végül segítséget- nem földi eredetű segítséget-.
Ez a vírus jelen van a nyálukban is, így sebgyógyító hatással bír, de természetesen attól senki nem lesz vámpír, mert megharapják.
Na de nézzük tudományosan: A sejtek minden egyes osztódása során a kromoszómák DNS-láncának vége valamelyest rövidül. Ennek mértéke kb. 100 bázis, oka pedig a DNS másolásáért felelős DNS-polimeráz enzimek működési mechanizmusa. Ha ez az „értékes” genetikai anyag hiányát okozza, az a keletkező sejt funkcionalitásának és életképességének csökkenésével jár.Amíg azonban csak a géneket nem tartalmazó teloméra régió rövidül, a DNS nem károsodik. Minél hosszabb tehát a telomer szakasz, annál több osztódásra képes a sejt anélkül, hogy génkészlete sérülne. Az emberi sejtek kb. 50 osztódásra képesek, ezt követően a DNS sérülése már jelentős.
Tovább súlyosbítja a helyzetet az, hogy a telomerrel nem rendelkező kromoszómákat semmi sem gátolja meg abban, hogy végeik összekapcsolódjanak, ezzel teljes genetikai káoszt teremtve. E két tényező következménye az, hogy az újonnan keletkezett sejtek életképtelenek és további osztódásra alkalmatlanok lesznek.Ez a biológiai óra szabja meg, hogy egy élőlény milyen hosszan élhet. Ha a telomerek rövidülését megakadályozzuk (ill. visszapótoljuk a hiányzó részt), a sejtek élettartama elméletileg végtelenre nő, a szervezet halhatatlanná válik (legalábbis az öregedésből adódó elhalálozás odázható el).
A másik ok amiért vért isznak,az az hogy a vérben nagy mennyiségben van fehérje-ez segíti a kórokozók elpusztítást, így nem betegszenek meg. És a szervezetük főleg fehérjékből épül fel.
Persze ha velük ellentétbe egy ember jut túl sok fehérjéhez akkor abba is belebetegedhet. Ha a szervezet túllépi a megengedett fehérjemennyiséget,szívnagyobbodás jöhet létre. Minél nagyobb terhelésnek van kitéve a szív, annál jobban megerősödik a szívizomzat is. Ami persze a vámpíroknál előny, hiszen a gyorsasághoz, erőhöz azért kell a kicsit nagyobb, erősebb szív, viszont ezért kell több fehérje is nekik-de ennek következtében erősebbek lehetnek a körmeik, szinte törhetetlenek-ez pedig ugye nem jön rosszul, ha harcra kerül a sor.
Ahhoz hogy valakinél elkezdődjön az átalakulás, halálközeli állapotba kell hozni - ezt általában kivéreztetéssel érik el, a vírus csak akkor tudja átvenni az uralmat a szervezet felett, ha az teljesen le  van gyengülve. Ellenkező esetben, ha a vírus egy egészséges ember szervezetébe kerül, felerősödik az illető hallása, látása, de ez az állapot csak ideiglenes, hiszen a szervezet erős, így a Vírus nem tudja kifelyteni hatását.
A vírus hetek alatt ( embertől függően) alakítja át a szervezetet, minden esetben nagyon lassú és fájdalmas ez a folyamat. A test teljes mértékben regenerálódik, visszaáll az eredeti állapotába – a kiesett fogak visszanőnek, ha az illetékes esetleg elvesztette valamelyik testrészét egy baleset során, az érintett testrész visszanő. Elképzelhetetlen fájdalmakat él át az illető, aki ezen a folyamaton megy át, hisz a testrészek ill. fogak visszanövése gyorsan megy végbe, s ehhez a gyors regenerálódáshoz nincs hozzászokva a szervezet.
A vírus teljes mértékben átveszi az irányítást a szervezet felett, megtanul vele együtt élni. Később a szervezetet megtámadó vírusokat, bacilusokat és más idegen testet mely nem a vámpír része, kilök.
A vérutánpótlás azért szükséges, mert valami oknál fogva ez a vírus folyamatosan öli a vörösvérsejteket, s a legegyszerűbb mód ezeknek a bevitelére az a vérivás.
Nem csak a donorokról tudnak mindent, hanem bárkiről, aki felkelti az érdeklődésüket! Bizony az INTERNET nevű “nagy” találmány nemcsak az emberek számára vált igen hasznossá!

Vannak, akik gyakorta megfordulnak országunkban, és tesznek “fantasztikus lehetőségekkel teli” ajánlatokat, arra érdemes embereknek (donorsági ajánlat), több-kevesebb sikerrel. Nem mindenki él vele, a hátrányok miatt.
Persze nem csak a kisemberekről van szó, hanem országunk “naggyá” vált embereinek egy része is beavatott az ügyben! Őket is köti a hallgatási fogadalom, de sajnos nem egyszer akadt köztük olyan, aki ezt megszegve, kifecsegett dolgokat, aztán egyik napról a másikra “megszűnt létezni”. Halálát vagy öngyilkosságnak, vagy maffia-leszámolásnak álcázták, és az igazságra sohasem derült fény!!!

Vámpírfog: Nos, ez egy igen érdekes, és különös jelenség. A legjobban a macskafélék karmához hasonlítható, már a működési elvét illetően. A vámpírok szemfogai ugyanis alapállásban is alig észrevehetően bár, de kiemelkednek a többi fog közül. Mikor a vírus átformálja a szervezetet a saját életfeltételeinek megfelelően, létrehoz egy bizonyos “tokot”. Ez a tok, úgy működik, mint a már említett macskafélék karma. Ösztönből jön elő. A vámpírok “kimeresztik” szemfogaikat, mikor az ösztön úgy kívánja. Kell, hogy bárhol, bármikor meg tudják sebezni “áldozatukat”, mikor a szervezetük szükségét látja.
Utódok létrehozására nem képesek, azon okból kifolyólag, mivel a vírus mindent elpusztít, amit idegennek, illetve nem odavalónak észlel. Ennek előnye, hogy semmilyen betegséget nem kapnak el, viszont így értelemszerűen gyermekük sem lehet. Ha netán valami csoda folytán mégis megfoganna, a magzatnak ugyanúgy pusztulás lenne a sorsa. A másik érdekesség, hogy a vámpírnők “örök szüzek”, mivel testük minden együttlét alkalmával újra regenerálódik, így szűzhártyájuk is folytonosan visszanő.
E faj szinte mindenhol megtalálható a világban, van ahol nagyobb, és van ahol kisebb számban.

Kísérletek:
 Az egyiptomiak által kikísérletezett Vírus titkát a nácik nem ismerték pontosan, hiszen majd ezer év elteltével fedezték fel annak nyomait. A feljegyzésekből ugyan kiderült, hogy milyen jellegűek voltak e kísérletek, ellenben a Vírus konkrét „összetevőiről” nem találtak semmilyen iratot.

És hogy kiből lehetnek Vámpírok? :
A vámpírok úgy választanak vértestvéreket maguk közé, hogy az az érdekeiket szolgálja. Tehát befolyásos, vagy valamilyen szakterületen tevékenykedő emberkéket, (pl. számítógépes hackereket, befolyásos orvosokat, politikusokat, stb.) akik már jelentős eredményeket értek el emberként, így nem kell semmitől tartaniuk vámpírként sem. Ezek természetesen független, (családmentes) emberek. Persze nem mindenki szeretné ezt a változást az életébe, de ha csak két választási lehetősége van, és ezek közül a második a halál, akkor gondolom, a többség az elsőt választja. És a vámpírok rendkívül okosak, mert mindenre fel vannak készülve, így sohasem érheti őket meglepetés! Olyan kidolgozott rendszerük van, amivel bármikor bárkit meg tudnak figyelni! Olyanok, mint a Titkosszolgálat.
A Tanácstagok szigorú szabályokat követnek: Ha valamelyik vámpír törvényt szeg, azt levadásszák, és a Tanács közreműködésével, nyilvánosan, tűz általi kivégzésre ítélik. Egyébként az emberek értelmetlen öldöklése is a bűnök egyikéhez tartozik! A Tanács pedig 5 tagból áll, és általában a legidősebbek alkotják.

Az Ős/Thot Vámpírról:
Legelőször Isz. 546-ban történt, hogy vámpírcsaládok összefogtak, és tőrbe csalva őt, kényszerű torporba küldték. Arról a helyről titkos, ősi ékírással rögzített feljegyzés is készült, melyet Isz. 1063-ban az Ignatius vámpírcsalád lánya megtalált, majd titokban „életre keltette” őt.Egy évvel később, egy papokból álló csoport, rábukkanva rejtekhelyére elüldözték, melynek az lett az eredménye, hogy egy hét múlva a Székesegyház, titokzatos körülmények között porig égett.10 évvel később önként vonult torporba, de ezúttal alaposan elrejtőzve a vértestvérek, és mindenki más szeme elől.”
Ezekhez kapcsolódva:,,A Képes Krónikából tudhatjuk meg, hogy 1064-ben, amikor Salamon királyt Pécsett megkoronázták, a következő éjszaka támadt tűzben „a harangok lezuhantak a tornyokból”.
A Pálos rend tud(ott) a létezésükről, sőt ezen ős leszármazottja még kolostort is építtetett a saját pénzén e rendnek a Jakab-hegyen, (természetesen titkos adományként kezelve e jelentős összeget) mely olykor búvóhelyet is szolgáltatott számukra. A rend alapítója, Bertalan volt az, aki több leszármazottjának is rejtekhelyet biztosított a kolostor alaksori pincéjében. Később erre fény derült, és a kolostort lerombolták. Van még egy különös dolog, amit csak az építészek, és Bertalan tudtak. Egy titkos járat, mely a kolostorból a hegy belsejébe vezetett. E járatot, az épület lerombolása után a leszármazottak végleg betemettek, így a későbbiekben sem derült rá fény, hogy ez létezett volna.
,,Az egyiptomiak “a Mágia és az Idő Ura”-ként, THOT-ként, a görögök
“az istenek küldötteként” HERMES-ként tartották számon, sőt még a
kelta mondákban is megjelenik mint Merlin, a titokzatos varázsló a
misztikus Avalonban, aki a halhatatlanság titkát kutatja megesküdvén,
hogy visszatér. Enochnak/Thothnak sikerült elérnie a halhatatlanságot,
megfejtette a titkot, hogyan “válhatunk istenekké” és megígérte, hogy
visszatér az idők végezetéig “hogy elhozza a szent földhöz vezető
kapuk kulcsait”.
Enoch azonban megígéri, hogy több tradíción keresztül, idesorolva még
a Maya Quetzacoatal legendáját is, visszahozza ezt a tudást “az idők
végezetén”, a jelen kor ciklusának végén.”2012 végén várták az
eljövetelét.
http://www.arvisura.van.hu/keret.cgi?/smaragdtabla.htm
http://boldognapot.hu/blog/par-gondolat-a-druida-asztrologiarol-2/

Még a Keltáknak is van közük Thot-hoz.
,,A kelták Holdistennője, Arianrhod őrzi az asztrális világ kapuit a
druidák szerint.”
,Homérosztól tudjuk, hogy a druidizmus ősvallásának magvai
Atlantiszban keresendők. Ám ha ezen is túlmegyünk és a csillagos
égboltra tekintünk, akkor a kelták őshazáját a Corona Borealis
csillagképben kell keresnünk. (Corona Borealis magyarul az Északi
Korona, amely Ariadné koronáját jelképezi.) Ennek a csillaga az
Alpheta, amely egy titokzatos világ őrzője. Úgy tartották, hogy ennek
a világnak az ura Hermész. Azt pedig tudjuk a spirituális forrásokból,
hogy Atlantisz tudását Hermész, más néven Thot mentette át nagy
gonddal még a mitikus kontinens pusztulása előtt a világ különböző
tájaira.” És neki köszönhetjük a Smaragdtáblákat!
Hórusz szeme: Hórusz szeme sebezhetetlenséget, egészséget jelent, így kapcsolódik a halhatatlansághoz, és az egészséges örök élethez, ezen kívül, az újjászületés és igazlátás jelképe.

Arkhónok:
Hasonlóak a vérebekhez. Ők a Tanács kopói, a legjobb Vámpírvadászok! Magasabb rendűnek tekintik magukat-lényegében ez igaz is-de ők ezt hangoztatják is előszeretettel, és ha valaki szembeszáll velük, tiszteletlen, akkor megbosszulják. Végül is valahol érthető nem? Hiszen még az emberek között is vannak olyanok, akik azt hiszik ők a minden, és ha valaki szembeszáll velük, az meglakol!
Az Arkhónok lekezelően bánnak másokkal, és nagyon zokon veszik, ha egy alacsonyabban lévő faj tagjai kezeli őket hasonlóképpen.

USH3:
Ez egy bizonyos USH3 kromoszómai mutációt.
Aki ezzel születik az alkalmatlan mind donornak,mid vámpírnak.
Alapból a vámpírok szervezete jórészt fehérjékből épül fel, ezért olyan erős a körmük, nagyobb a szívük, hogy bírja a termelést stb..tehát fontos szerepe van a szervezetük működéséhez a fehérjéknek. Ez a mutáció kihat erre a működésre, és így hibásan működne, tehát a Vírus-amitől vámpír a vámpír-alapból pusztítja a vörös vérsejteket, de ezzel a mutációval hihetetlen gyorsan menne ez végbe és sokkal több vér kellene az illetőnek az életben maradáshoz. Több liternyi óránként, ami tömeges gyilkolásokhoz vezetne, és ezt ők nem engedik. Normál esetben pár decire van szükségük, 3-4 naponta.
A vámpírok azért nevezik a létüket egyfajta átoknak, mert ők lényegében testbe ragadt lelkek. “Örök” életre kárhoztatva léteznek ezen a Bolygón, hosszú időn át, egyetlen testben raboskodva. Mikor meghalnak, ugyanúgy visszatérnek oda ahová a többi lélek, de addig persze rengeteg idő eltelik. Míg más a halál utáni életekből merít tapasztalatokat, ők magukból az életből merítik ugyanezt. Az emberek persze minden egyes születéssel elvesztik ezeket a tapasztalatokat és emlékeket, ők azonban nemcsak hogy emlékeznek rá, de a korábbiakat is képesek felidézni. Vagyis ők meglehetősen spirituális lények. Persze idejük jó sok volt, hogy kifejlesszék a képességeiket. Egy embernek nagyon sok munkába, és idejébe kerül, hogy eljusson egy bizonyos szintre.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése