Üdvözlök Mindenkit!

Ez az oldal azért indult, mert szerettem volna kicsit összerendezni az információs halmazokat, továbbá azért hogy akik kíváncsiak és szeretnek kutakodni, számukra ez egy alap lehessen ahhoz, hogy ezt megtehessék a továbbiakban. Bár az írások különállóak, mégis van kapcsolat közöttük, hiszen minden összefügg mindennel, így ez nem meglepő. Csak arra kérlek titeket, hogy próbáljátok úgy olvasni az itt leírtakat, hogy kicsit elengeditek a csőlátásotokat (ha van), és megengeditek magatoknak hogy az ösztönök, megérzések vezessenek. Mi emberek sokkal többek vagyunk, mint amit elhitettek velünk, amit belénk neveltek! Soha nem szabad elfelejteni, hogy ahol a sötét oldal jelen van, ott ugyanúgy a világosság is. Nem vagyunk rabszolgák, a lepel lassan lehull, de nekünk is tenni kell ezért! Az internet pedig nagyon sok lehetőséget tartogat, ha jól használjuk, és hagyjuk hogy vigyen az “ár”.

Az anyagok nagy részét az általam indított topikból szedtem össze: http://tttweb.hu/forum/kategoria/kotetlenul/topik/igazi-vampirokrol/oldalszam/1

Tehát érdemes ott is körbenézni, hiszen konkrét beszélgetések is olvashatók a tagok között.

Megjegyezném, hogy a (Teremtés-kezdetek) írásnál ajánlom kezdeni az olvasást, hogy érthetőbb legyen.

Az oldalon szó lesz többek között;
– Bibliáról
– meditációkról
– spiritualitásról
– reinkarnációról
– börtönbolygóról
– gyorsuló időről
– Illuminatiról és a háttérhatalomról
– zeneiparról
– manipulációról
– nazca-vonalakról
– Pápáról és a Vatikánról
– időjárás befolyásolásáról
– Frigyládáról
– Smaragdtábláról, Saint Germain Grófról
– földönkívüliekről
– Vámpírokról bővebben
– Pálosokról
– Ley vonalakról stb…

Mindenkinek nagyon jó időtöltést kívánok itt, és ha esetleg kérdésetek lenne, ezen az email címen kereshettek bátran:

weisze0@gmail.com

Közösségi oldal: Új oldal, mert a régit a face letiltotta, vagyis a fiókomat.

https://www.facebook.com/A-leplen-t%C3%BAl-368802803538088/?fref=ts


Itt a régi oldal is, mert ezen sok bejegyzés olvasható, csak újakat már nem tudok feltenni:

https://www.facebook.com/aleplentul/?fref=ts

Ezennel már a facebookon lévő kis csoportban is várok/várunk mindenkit nagy szeretettel: https://www.facebook.com/groups/1823380674552604/

2016. július 17., vasárnap

A Világ működése, elképzelések

A kiegészítéseket külön kiemelem.

,,A különböző korokban, különböző földrajzi-természeti környezetben, különböző népek a világ működésére és felépítésére nagyon sok –egymástól eltérő, egymásnak ellentmondó - elképzelést alakítottak ki.
Ezek az elképzelések hozták létre a különböző hitrendszereket, vallásokat, az ezeken alapuló kultúrákat, majd ezek tagadásaként a jelenleg tudománynak tekintett újabb elméleteket és az ezen alapuló társadalmakat.
A XXI. században minden eddigi elképzelés együtt ismert (létezik), minden elképzelés képviselői a sajátjukat tartják tökéletesnek és azt a legkülönbözőbb módszerekkel igyekeznek terjeszteni.
Az elképzelések közül azok minősülnek tudományosnak, amelyeket azonos körülmények között megismételve mindig azonos végeredményt adnak, melyek az emberiség által létrehozott eszközökkel (műszerekkel) dokumentálhatók. Minél fejlettebb ez a tudomány, annál részletesebb megismerésre törekszik, ennek megfelelően sorozatosan megdőlnek a korábbi elméletek.
A világról alkotott elképzelések másik része érzékszervekkel és műszerekkel kimutathatatlan Magas Intelligencia létezésének hitén alapszik, aki létrehozta, irányítja és szervezi a világot. Őseink ennek tudatában voltak és ennek megfelelően éltek...

a Teremtésben nincs rossz vagy jó, Mennyország vagy Pokol, csak ellentétes polaritású "részecskék" vannak, melyeket az ember különböző nevekkel illet.

A különböző polaritású (teljesen egyforma) fluidok mozgása hozta létre, tartja fenn és műköteti a durva anyagi világot. Mind a három rész „egy helyen” található, de nem azonos dimenziókban és „időkeretben”.

A durva anyagi világban létező Ember (Mikrokozmosz) az egész Teremtés (Makrokozmosz) másolata.
Kieg.:,,ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd.”
Az egész Univerzumban - sok más létforma mellett - az Ember az egyetlen létforma, aki valóban a Teremtő „képére és hasonlatosságára” jött létbe, a Teremtő minden Isteni képességével együtt. Ezen Isteni képességek meghatározott részét a törvények alapján „fátyol” borítja, a feledés lele.
Kieg.:,,ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett.”
Kieg: ,,Az emberekben és a dolgokban levő kegyelmet, a halhatatlan ragyogó aranymagot hívják Iránban asának. Ez Hermész Triszmegisztosz théleszmája. Ez a gallama: ez az arany, mert a világ eredetije nem az anyag, hanem a szellem és az ember eredetije nem a világ, hanem Isten. " Hamvas Béla


Az Emberi lét eredetére a mindenkori tudomány, hitvilág, más és más magyarázatot adott. Mindenki számára az érvényes, amelyik magyarázatot elfogadja, mindenki ragaszkodik a saját meggyőződéséhez.
Miután ugyan arról a dologról más, gyakran ellentmondó magyarázatok születtek, felmerül a kérdés, hogy melyik az igaz? Gyakran előfordul, hogy az, amit sokáig igaznak hittünk, megdől egy újabb felismerés vagy lelet után. A mindennapi életben az igazság változó, azon kívül attól is függ, hogy kinek a szemszögéből (milyen oldalról) nézzük.
Mindenki (minden közösség) önmagából kiindulva, saját szemszögéből nézve, saját törvényei szerint magyarázza és ítéli meg az igazságot, a világot (a régi népi mondás szerint: ki mint él, úgy ítél), így ilyen körülmények között, a fizikai világban nem létezik abszolút igazság.

Az abszolút igazságnak van egy különleges tulajdonsága: az ellentéte is igaz. Ami nem rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, az nem abszolút igazság, nem mindenhol és nem mindig igaz, igazsága csak meghatározott körülmények között érvényes.
Az ősi tanok hirdetői, az öreg bölcsek ennek is tökéletesen tudatában voltak. Ezek az ismeretek (vagy legalább is nagy része) mai napig fenn maradt, Szent iratok, szájhagyományok, mesék, játékok formájában, de eredeti értelmük nagyrészt feledésbe merült. Az ősi tudás birtokosai - az esetleges visszaélések megakadályozására - a tudást csak szigorúan kipróbált tanítványoknak adták tovább.
A XXI. -ban az Emberiség ismét elérkezett fejlődésének arra a pontjára, ahonnan tovább lépni csak az ősi ismeretek "újra" felfedezésével, az ősi tudás birtokában és ismeretében lehet.

A mágikusnak nevezett képességek minden Teremtő Elme (így minden Ember) született képességei, ugyan úgy, mint például a gyaloglás. Gyalogolni is minden embernek meg kell tanulnia és ezt a képességét is mindenki egyéni céljainak (feladatának) megfelelően alkalmazza. Természetes, hogy aki nem tanul meg lassan járni, nem fog tudni futni sem.

Magasabb rendű” tudás megszerzéséhez az említett módszerek kívül más módszerek is ismertek:
inspiráció (sugallat, ihlet), föld elem tulajdonság (+),
koncentráció (összpontosítás), tűz elem tulajdonság (r),
intuíció (ösztönös felismerés), víz elem tulajdonság (s),
meditáció (befogadás) levegő elem tulajdonság (=),

Kieg: ( az emberben jelen van egy ötödik elem vagy erő is, amiből az összes többi született, ezt hívjuk Akashának)

Vannak olyan módszerek, melyeket csak alaposabb képzés és gyakorlás után lehet ismeretszerzésre használni, ilyenek:
asztrális és mentális vándorlás (belső testek kiléptetésével más világok meglátogatása),
evokáció (különböző lények megidézése, a Földön nem ismert tudás megszerzésére),
"Akasha Krónika" olvasása (tudat áthelyezése a múlt, jelen, és jövő ismereteinek megszerzésére).

F:mindenseg.uw.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése