Üdvözlök Mindenkit!

Ez az oldal azért indult, mert szerettem volna kicsit összerendezni az információs halmazokat, továbbá azért hogy akik kíváncsiak és szeretnek kutakodni, számukra ez egy alap lehessen ahhoz, hogy ezt megtehessék a továbbiakban. Bár az írások különállóak, mégis van kapcsolat közöttük, hiszen minden összefügg mindennel, így ez nem meglepő. Csak arra kérlek titeket, hogy próbáljátok úgy olvasni az itt leírtakat, hogy kicsit elengeditek a csőlátásotokat (ha van), és megengeditek magatoknak hogy az ösztönök, megérzések vezessenek. Mi emberek sokkal többek vagyunk, mint amit elhitettek velünk, amit belénk neveltek! Soha nem szabad elfelejteni, hogy ahol a sötét oldal jelen van, ott ugyanúgy a világosság is. Nem vagyunk rabszolgák, a lepel lassan lehull, de nekünk is tenni kell ezért! Az internet pedig nagyon sok lehetőséget tartogat, ha jól használjuk, és hagyjuk hogy vigyen az “ár”.

Az anyagok nagy részét az általam indított topikból szedtem össze: http://tttweb.hu/forum/kategoria/kotetlenul/topik/igazi-vampirokrol/oldalszam/1

Tehát érdemes ott is körbenézni, hiszen konkrét beszélgetések is olvashatók a tagok között.

Megjegyezném, hogy a (Teremtés-kezdetek) írásnál ajánlom kezdeni az olvasást, hogy érthetőbb legyen.

Az oldalon szó lesz többek között;
– Bibliáról
– meditációkról
– spiritualitásról
– reinkarnációról
– börtönbolygóról
– gyorsuló időről
– Illuminatiról és a háttérhatalomról
– zeneiparról
– manipulációról
– nazca-vonalakról
– Pápáról és a Vatikánról
– időjárás befolyásolásáról
– Frigyládáról
– Smaragdtábláról, Saint Germain Grófról
– földönkívüliekről
– Vámpírokról bővebben
– Pálosokról
– Ley vonalakról stb…

Mindenkinek nagyon jó időtöltést kívánok itt, és ha esetleg kérdésetek lenne, ezen az email címen kereshettek bátran:

weisze0@gmail.com

Közösségi oldal: Új oldal, mert a régit a face letiltotta, vagyis a fiókomat.

https://www.facebook.com/A-leplen-t%C3%BAl-368802803538088/?fref=ts


Itt a régi oldal is, mert ezen sok bejegyzés olvasható, csak újakat már nem tudok feltenni:

https://www.facebook.com/aleplentul/?fref=ts

Ezennel már a facebookon lévő kis csoportban is várok/várunk mindenkit nagy szeretettel: https://www.facebook.com/groups/1823380674552604/

2017. december 26., kedd

Thot-Énoch-Hermész-Merlin

  (Csendben jegyzem meg, hogy itt is azt írják, hogy az :,, Egyiptomban 6000 éven keresztül végeztek genetikai kísérleteket, hogy elérhessék általa a halhatatlanságot és a csillagokat, erről a kutatásról írnak a régi idők nagyjai. A keresést még Gilgamesz kezdte nagyon régen.")


Hurtak egyiptomi kutatásai és Enoch (fordítás: will marquez)

THOTH ÉS AZ ÉNOCH KULCSOK TITKAI
(fordítva Paul White írásából)

*A Vízözön után, jelen korunk ciklusának hajnalán, egy olyan korban, melyet az Egyiptomiak ZEP TEPI-nek „Az első korszak”-nak hívtak, az „Istenek” egy misztikus csoportja jelent meg, hogy beavassák a túlélőket a tudásba. Akár az egyiptomi Thoth és Ozirisz, akár az amerikai Quetzacoata, vagy Viracocha tanításairól van szó, mind jelentősége, hogy belátást engednek a korunkbeli civilizációk eredetébe.*

Annak ellenére, hogy Von Danikan írásai félrevezető sikernek örvendenek, bizonyítékok utalnak rá, hogy ezek az emberek korábbi civilizációk túlélői. Ugyanúgy kerültek elő az „Istenek földalatti városaiból” miután leülepedett a por, mint ahogy korunkban egy nukleáris támadás után kerülnének elő túlélők a bunkerekből. Olyanok voltak ők mint a Genezis által említett régi idők „óriásai és hősei”, mint Énoch és Matuzsálem.

A titokzatos egyiptomi és indiai istenek mind a Vízözön előtti csodálatos időkből szólnak. Azóta, hogy 2 évvel ezelőtt nyilvánosságra hoztak egy új földbehatoló radart, megdöbbentő adatok kerültek napvilágra világszerte feltárt komplexumokról és földalatti labirintusokról. Guatemalában, Tikalban (Dél-Amerika) például a Maya piramis komplexum alatt 800 km hosszú alagút rendszert térképeztek fel, mely kivezet az országból. A kutatók megjegyezték, így érthető hogyan menekülhetett meg fél millió maya indián kultúrájuk alkonyán.

Hasonlóan, Egyiptomban is kifejlesztettek egy radart (SIRA) még 1978-ban. Ezzel sikerült feltérképezni egy földalatti komplexumot az egyiptomi piramisok alatt. Sadat Egyiptomi elnök utasításainak megfelelően 30 éven keresztül folytattak szigorúan titkos ásatásokat, hogy bejussanak a komplexumba. Nemrégiben megrendezésre került egy összejövetel Ausztriában és a Giza project egyik kulcsfontosságú tudósa, Dr. Jim Hurtak, a MÉLYSÉG TERMEI címmel bemutatott egy filmet a munkálatokról. A film, melyet csak a század végén terveztek közzétenni, egy 15000 éves metropolisz felfedezését mutatja be, mely a Gizai fennsík alatt terül el.

Addig, míg sokan azt feltételezik, hogy a Szfinx bal mancsa alatt egy titkos kamra rejtőzik, egy egész város terül el: a legendás „Istenek városa”. A város egész csatornarendszerrel volt ellátva. A film masszív termeket, hatalmas katedrálisokat, monumentális szobrokat mutat be akkora területen, mint a Nílus völgye, természetes helyzetében. A kutatók, életüket kockáztatva közelítettek lámpákkal, kamerákkal, gumicsónakokkal a földalatti folyókon, kilóméteres szélességű tavakon keresztül, hogy leássák magukat a betemetett kamrákba. Már számtalan figyelemreméltó leletre tettek szert. Egy olyan civilizáció és technológia hagyatéka ez a város, mely jóval a miénk felett állt. Olyan technológiával rendelkeztek, mely segítségével képesek voltak létrehozni egy hatalmas földalatti vársot, melynek a szfinx és a piramisok csak a felszínét jelezték. A project vezető tudós, Dr. Hurtak, azt mondta olyan élmény látni ezt a várost, mintha valaki kapcsolatba kerülne valami feljett földönkívüli kultúrával. Jellemzése szerint ez a Negyedik Eredő kultúra felfedezése, az ún. Atlantiszi civilizáció, melyet a legutóbbi földcsuszamlás pusztított el. A felfedezés kétségtelen bizonyítéka annak, hogy minden nyelv, kultúra és vallás egyetlen közös forráshoz kapcsolódik, melyet Dr. Hurtak „Eredet Civilizációnak” nevezett el.

Az ásatásokkal felfedett technólogia jóval felülmúlja a gépi technológiát. Ahogy Arthur C. Clark viccelődött egyszer „minden olyan technológia, mely felülmúlja a miénket, számunkra mágia”. Dr. Hurtak szerint olyan társadalom élt ebben a városban, mely feltörte a genetikai kódot és rendelkezett a „Felsőbb Fényfizika”, a fizikai spektrum kulcsaival… azzal, amit Gilgamesz keresett híres vándorlása során, mikor az Istenek elveszett városát kereste.

Hurtak utalást tesz egy „fénynyelvre” és a letűnt idők egyik nagytudású pap-tudósára, akit ENOCH-nak hívtak. Hurtak szerint Enochnak tulajdonítható a Nagy piramis komplexum építése. Hurtak említést tesz egy spirituális tudományágról, mely a csillagokhoz vezető genetikai lépcsővel foglalkozik. A pap-tudós ENOCH egyike az elmúlt idők leghíresebb és leghatékonyabb mestereinek. Mint Matuzsálem apja és Noé ükapja a Bibliában is megjelenik alakja. A Bibilia szerint Enoch építette a eredeti Sion hegyen a legendás „Jehova városát” és ő volt az ábécé és a naptár szülőatyja. Enoch volt a történelemben elsőként ismert asztronauta, akit az „Úr felemelt”, hogy megmutassa neki „ a föld és az ég titkait”. Úgy tért vissza a földre, hogy ismerte az emberiség „súlymértékrendszerét”.

Az egyiptomiak „a Mágia és az Idő Ura”-ként, THOT-ként, a görögök „az istenek küldötteként” HERMES-ként tartották számon, sőt még a kelta mondákban is megjelenik mint Merlin, a titokzatos varázsló a misztikus Avalonban, aki a halhatatlanság titkát kutatja megesküdvén, hogy visszatér. Enochnak/Thothnak sikerült elérnie a halhatatlanságot, megfejtette a titkot, hogyan „válhatunk istenekké” és megígérte, hogy visszatér az idők végezetéig „hogy elhozza a szent földhöz vezető kapuk kulcsait”.

A vitatott Holt Tengeri Tekercsekben, melyből napvilágra kerültek a Bibiliából kivett Enoch könyvek, Enoch egy múltbéli csodás civilizációról ír, mely visszaélt a magasabb szintű tudással és nem kerülhette el az Özönvíz pusztítását. Mind átvitt értelemben, mind a szó szoros értelmében elveszítették a „kulcsokat” és a magasabb szintű tudást. Enoch azonban megígéri, hogy több tradíción keresztül, idesorolva még a Maya Quetzacoatal legendáját is, visszahozza ezt a tudást „az idők végezetén”, a jelen kor ciklusának végén.

A Bibliai Jelenések ígérik, hogy „minden napvilágra kerül” a jelenkori világ végezetén. Az Egyiptomi és más felfedezések nem csak fejlett technológiákról adnak számot, de olyan szintű evolúciós folyamatról is, melyek meghaladják jelenlegi szintünket. Gondos tudományos vizsgálatokat végeztek a fontosabb piramisokon és kiderült, hogy nemcsak magas szintű, harmónikus struktúrák, de pontos tükörképei a csillagrendszer bolygóinak, leképezik a csakrákat és az emberi testen található harmónikus testüregeket. A Nagy Piramis minden egyes köve harmóniában van valamilyen frekvenciával vagy zenei hanggal. A közepén található szarkofág az emberi szívverés frekvenciájára van ráhangolva. Dr. Hurtak és kollégái a Nagy Piramisban és néhány Dél-Amerikai piramisban végezték azokat a döbbenetes kutatásokat, melyek bizonyítják, hogy a piramisok hanggal aktiválható „geometriai számítógépek”.

A tudósokból álló csapat speciális ősi hangokat bocsátott ki, amitől látható álló fényhullámok jöttek létre a piramis felett és magában a piramisban és így olyan kamrákba is sikerült belépniük, amikbe eddig még senki sem járt. Így felfedezték fel, hogy az ősi pap-tudósok harmónikus hang technológiát alkalmaztak a templomon belül.

Ez elveszett Enoch-tudás az anyanyelvet „fénynyelvként” említi. Ezt az ősi társadalmak HIBURU-ként ismerték, ez az elsődleges ősnyelv, melyet a jelenkor ciklusának kezdetén vezettek be. A modern kutatás megerősíti, hogy a Héber legősibb formája természetes nyelv, az ábécé betűformái a szem, agy által kibocsátott fényjelenségeinek leképezésének eredményeként jöttek létre. Ugyanezek a formák születnek egy forgó örvénylő mozgásból. A héber valóban fénynyelv, mely végigáramlik az idegrendszerünkön és kódolja a fizikai világ természetes geometriai hullámalakjait. A Hiburu olyan harmónikus nyelv, mely a fény hullámalakját képezi le.

Az Enoch „kulcsok”, melyekről kiderült, hogy hang kódok, tulajdonképpen a valóság, a misztikus „Erő” rezgő mátrixának kulcsai. Az enochi tudás szonikus (hanghatáson alapuló) egyensúlyról szól, mely bele van kódolva az ősi mantrákba, istenek neveibe. Ezek a kódok képesek azonnali hatást kifejteni az idegrendszerre és gyógyulási folymatot, magasabb tudati állapotot indítanak be illetve eredményeznek. Az ősi írások is azt mondják „ ha beszélni akarsz az Istenekkel, először tanuld meg a nyelvüket.”

A Bibiliai Mózes könyvekben ősi kabalisztikus „Életfa”-ként ábrázolt DNS-re mostanában úgy tekintenek, mint élő vibráló struktúra, és nem mint megváltoztathatatlan magnófelvétel. Sok modern tudós szerint a DNS vibráló, hullámalakú körvonal, mely képes változni fény, sugárzás, mágneses mezők és hanghatások hatására. Thot/Enoch elfogadása azt sugallja, hogy ez a „fénynyelv”, az ősi tudomány harmóniája, képes megváltoztatni a DNS-t. Egyiptomban 6000 éven keresztül végeztek genetikai kísérleteket, hogy elérhessék általa a halhatatlanságot és a csillagokat, erről a kutatásról írnak a régi idők nagyjai. A keresést még Gilgamesz kezdte nagyon régen.

Az egyiptomiak nem rekedtek meg a túlvilágban való hitben, mint ahogy a korai keresztény fordítók gondolkodtak. Sok ősi kultúrával egyetemben abban hittek, hogy a DNS a csillagokról származik és oda vissza kell kerülnie.  A Thot/Enoch tudás magában foglalja, hogy az embereknek fejlődésen kell keresztül menniük, és túl kell lépniük mostani földi formájukon, mint ahogy a Biblia írja „nagyobbak lehetünk, mint az angyalok”. Az egyiptomiak jegyeztek fel történeteket „Csillagjárókról”, személyekről, akik úgy mint Enoch, „az Orion Hatalmas szemén túl jutottak” és vissza is jöttek, hogy istenkét járjanak az emberek között.

Ha megpróbálunk elvonatkoztatni a modern tudatosságtól, mely igyekszik fakítani a félig isteni lények fényét, vajon lehetséges, hogy úgy, ahogy az ősi szövegek állítják, a mi sorsunk is az lenne, hogy „istenekké váljunk”? lehetséges hogy a Mayák „Fény Urai” és az egyiptomi/tibeti „Ragyogók” tényleg magasabb szintű emberi lények? A legendák szerint az ilyen lényeknek rendszeresen vissza kell térniük a földre, minden ciklus elején és végén. Ezek a 13000 éves időszakok vagy „világok” felezik a galaxis középpontja körüli 26000 éves zodiákus keringési pályát. A galaktikus röppályánkon kialakult körülmények miatt úgy tűnik ezeket a 13000 éves időszakokat vagy „világokat” világkataszrófák választják el egymástól. A Nagy Piramisban található „kőnaptár” szerint, mely a galaktikus röppályánk ún. „Főnix ciklusát” ábrázolja, jelenkorunk ciklusa (egyeztetve jelenkori időszámításunkkal) i.sz. 2012-ben fog végetérni.

A görög eredetű PHOENIX szó az egyiptomi PA-HANOK szóból származik, és azt jelenti „Enoch Háza”. Az Enochi tudás szerint ezek az ismétlődő világvégi változások evolúviós változásokat hivatottak kiprovokálni, hogy felgyorsítsák jelenlegi életformánk átalakulását, és elérhessük a következő evolúciós létformát, mely megelőzi a kivonulást az Anyaföldről. Az emberi fejlődés gyorsabban is haladhat, mint azt korábban gondolták. Bizonyítékok kerülnek elő, olyan civilizációk emlékei tárulnak fel előttünk, melyek ismerték a világon túlmutató fizikai folytonosságot és fejlődést. Mégis voltak olyanok, akik elbuktak.

Nekünk is ugyanannyi esélyünk van arra, hogy sikerüljön, vagy hogy elbukjunk. Az Egyiptomból napfényre került felfedezések szerint létezik egy olyan piramis hálózat, mely az egész világot felöleli. Ebben a hálózati rendszerben minden piramis antennaként működik az energetikai főbb meridiánok mentén. Ezeket a piramisokat az ősi pap-tudósok használták mint zenei rendszert, hogy stabilizálják a bolygó tektonikus (szerkezeti) lemezeit…. mely folyamat vége geológiai kataklizma (felfordulás).

John Carlo =====

Forrás: http://www.lightparty.com/Spirituality/ThothEnoch.html

Enoch könyve itt olvasható: http://enok.uw.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése